tips: wetenswaardigheden

 

stofoverlast door de kromsnavel:

 

Het is alom bekend dat kromsnavels flink wat stof produceren.
Buiten het feit dat stof onhygiŽnisch is, bovendien ook storend en slecht voor de ademhalingswegen is, kunnen mens en dier er ook allergisch op reageren.
Met name de kaketoes en de grijze roodstaarten staan bekend om de grote productie van stof, terwijl de edelpapegaai weer bekend staat als een vogel die relatief weinig stof produceert.

Heb je een papegaai in huis dan zal je zonder meer vaststellen dat het stofdoekje en de stofzuiger toch wel heel wat vaker ter hand genomen moet worden als voorheen, tenminste als je het op prijs stelt op een redelijk stofvrije omgeving.
Bovendien produceren huisdier en mens ook nog geurtjes die de nodige overlast kunnen veroorzaken.

De meest ongunstige woonsituatie voor wat betreft stofoverlast is wanneer men een harde vloer heeft in combinatie met een vloerverwarming.
Het stof van onder andere je papegaai(en) dwarrelt door de lucht langzaam naar beneden.
Loop je rond dan waait het stof door de luchtbeweging weer op, wappert je vogel met zijn vleugels dan wordt het stof wederom in beweging gezet en met de lucht vermengd. Kortom een bijzonder onaangename situatie en er rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag: Is daar iets aan te doen?

Er worden diverse filters op de markt aangeboden om de omgevingslucht te filteren en stofvrij te maken, ze beloven vaak de wereld maar of ze uiteindelijk ook het gewenste resultaat geven? Let wel ik heb het hier over filtersystemen die aangeboden worden voor gebruik in de huiskamer!

De hieronder weergegeven conclusies zijn een bundeling van meningen en ervaringen van diverse mensen en eigen ervaringen. Het geheel is beslist niet wetenschappelijk onderbouwd!

Eerst de eindconclusie met daaronder een toelichting op een aantal verschillende "filtersystemen" met ervaringen en conclusies.
 

Eindconclusie:

Optimale filtratie van de lucht in de woon-werkomgeving is uitsluitend mogelijk door meerdere filtersystemen met elkaar te combineren waarbij de te filteren lucht mechanisch door de filter(s) geforceerd wordt, hetgeen helaas gepaard gaat met wat motorgeluid.
Elk afzonderlijk filtersysteem allťťn werkt wel, maar het uiteindelijke resultaat is, mijns inziens, op den duur beslist niet voldoende dus onbevredigend!

Een combinatie waarbij het grove stof door een water-, hepa-, en/of koolstoffilter vastgehouden wordt met daarbij een ionisator lijkt mij momenteel de ideale oplossing.
Daarbij een regelbare luchtvochtigheid en je systeem is compleet.


Stof:

een grove indeling van de verschillende soorten luchtvervuiling:
stof: kleine vuildeeltjes en/of pluisjes van minder dan een halve millimeter. Deze stof slaat vrij vlot neer en is meestal zichtbaar als een grijze stoflaag op meubels enz.
fijnstof: Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer en is schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof zweeft door de lucht. Voorbeelden van fijnstof: sigarettenrook, roet, stof uit gedroogde ontlasting, enz..
stuifmeel/pollen: Zeer kleine plantaardige zaadjes, kunnen allergische reacties oproepen zoals hooikoorts.
bacteriŽn en virussen: worden vaak gecombineerd met het stof verspreid.
 


Filtersystemen:

De ionisator:
De ionisator laadt zuurstofmoleculen in de lucht met een elektrische lading door een negatieve hoogspanning op een draad of een metalen punt te zetten.
De geladen zuurstofmoleculen (ionen) hechten zich aan de fijnstof in de directe omgeving van de ionisator slaat ter plaatse neer.
Ook micro-organismen als pollen, schimmels, virussen, bacteriŽn en huisstofmijt worden geneutraliseerd.
Door de negatieve lading ontstaat er tevens ozon. Een kleine hoeveelheid extra ozon in de omgevingslucht wordt als verfrissend en aangenaam ervaren, teveel ozon (wanneer men de ozon ruikt) is niet goed voor de gezondheid. (zie www.wikipedia.nl)
Werkzaamheid:
Haalt fijnstof en luchtjes uit de lucht maar de grovere stofdeeltjes blijven gewoon in de omgeving achter. Stofoverlast wordt hiermee niet opgelost!
"test Clean Air ionisator"

De actieve koolfilter:
Actieve kool bestaat uit verkoold organisch materiaal, het is hoogporeus materiaal. Door de grote oppervlakte absorbeert de actieve kool allerhande giftige stoffen waaronder ook fijnstof. 
Na verloop van tijd is de actieve kool verzadigd en zal deze juist weer de geabsorbeerde giftige stoffen langzaam af gaan geven.
Werkzaamheid:
De te filteren lucht moet met behulp van een ventilator door het filter gevoerd worden waardoor geluidsoverlast, filters dienen regelmatig vervangen worden.

De hepafilter: (high efficiency-particulate airfilter)
Filtert fijnstof van 0,1-0,3 micrometer uit de lucht. Deze filters worden meestal binnen de medische wereld gebruikt.
De hepafilters toegepast binnen het huishoudelijk gebruik, vaak in combinatie met actieve koolstoffilters, dragen ten onrechte de naam hepafilter. Bovendien is een langdurige reiniging van de lucht hiermee niet haalbaar, de kostbare filters moeten te snel vervangen worden om een goede werking te garanderen..
(zie www.wikipedia.de)
Werkzaamheid:
De te filteren lucht moet met behulp van een ventilator door het filter gevoerd worden waardoor geluidsoverlast, filters dienen regelmatig vervangen worden.

De natfilter:
De te filteren lucht wordt door water, een waternevel of een filter die vochtig is geleid.
Het water werkt als filter en bindt de stofdeeltjes. Gelijktijdig wordt de luchtvochtigheid verhoogd.  Door de verhoogde luchtvochtigheid slaat stof wat vlotter neer.
Dit filtersysteem moet ik nog nader onderzoeken.
Werkzaamheid:
De te filteren lucht moet met behulp van een ventilator door het filter gevoerd worden waardoor geluidsoverlast. Water dient regelmatig ververst te worden.
"test Venta Lw42 en Lw44 airwasher"

De UV-C lamp:
De zon geeft verschillenden soorten licht, grofweg kan men dat onderverdelen in het door ons zichtbare licht, het Ultraviolet-licht en het Infrarood-licht.
UltraViolet- licht kan men weer in drie groepen onderverdelen:
UV-A (320-400 nm) lange golf, kromsnavels kunnen dit"UV-A licht" zien.
UV-B (280-320 nm) korte golf, belangrijk voor de"aanmaak van vitamine D3"
UV-C (100-280 nm) ultra korte golf
UV-C licht is schadelijk voor levende organismen, mens en dier mag dus ook nooit direct blootgesteld worden aan UV-C licht. Het doodt bacteriŽn en virussen.
Door nu de omgevingslucht geforceerd langs een afgeschermde UV-C lichtbron te leiden worden de DNA en RNA van de in deze lucht aanwezige virussen en bacteriŽn gedood, waardoor deze onschadelijk zijn gemaakt en geen ziektes meer kunnen verspreiden.
Er worden luchtfilterapparaten aangeboden die UV-C licht combineren met een hepafilter om een optimale atmosfeer te creŽren. Deze apparaten zijn meestal ontwikkeld voor gebruik in de slaap- en woonkamer.
De hepafilters dienen zeer frequent vervangen te worden zeker bij een extra belasting van papegaaienstof en de UV-C lamp dient jaarlijks vervangen te worden.
Vooralsnog acht ik het niet raadzaam alle bacteriŽn in de lucht te doden, mens en vogels dienen ook een soort weerstand op te bouwen en daarvoor moeten ze ook geconfronteerd worden met bacteriŽn.

Een combinatie van filters:
Er worden diverse filtersystemen aangeboden die 2 of meer filtersystemen combineren.
Zoals reeds in de eindconclusie aangegeven is lijkt een combinatie van filters wellicht tot een enigszins bevredigend resultaat te leiden.


 

       
wetenswaardigheden