tips

 

help:

 

Steeds vaker komen er vragen over het bijten, schreeuwen, snerpend fluiten, plotseling aanvallen van de papegaai.
In veel gevallen was de papegaai aanvankelijk lief en ineens begint het gedrag te veranderen.
De reden van verandering van het gedrag van je kromsnavel kan diverse oorzaken hebben.
Het kan een ziekte zijn, het kan gewenning zijn, het kan een spel zijn, het kan een uiting van angst zijn, het kan dominantie zijn enz. enz.

In de meeste gevallen ontstaan gedragsproblemen bij kromsnavels door ONZEKERHEID van de papegaai.


Belangrijk is om alles eens goed te analyseren, waarbij je zeker het gedrag van degenen die met de papegaai omgaan ook eens goed onder de loep moet nemen.
Veelal ligt de schuld van het veranderde gedrag bij de mensen zelf.
De papegaaienhouder reageert vaak niet op de juiste manier op het (veranderde) gedrag van de papegaai en stimuleert vaak ongemerkt het ongewenste gedrag van de papegaai.
De papegaai manipuleert heel graag en leert heel snel.... ook foute dingen!!
Iedere keer weer probeert de papegaai weer iets nieuws om reacties op te roepen.
De mensen die met de papegaai omgaan moeten daar steeds alert op zijn en aldoor op de juiste manier en vooral héél consequent reageren.
Bijvoorbeeld: hij hapt naar iemand en die trekt snel zijn hand terug en begint lekker te mopperen. (leuk toch denkt de gaai... volgende keer weer doen)
Bijvoorbeeld: hij wil niet van de schouder af.. even bijten en ja hoor hij mag op de schouder blijven zitten. (volgende keer weer bijten dus)
Bijvoorbeeld: hij krijgt geen aandacht, lekker schreeuwen.. baasje komt en begint gezellig te schelden. (weer schreeuwen, krijg ik aandacht haha)

Dit alles kan men doorbreken... men kan hier best een en ander aan doen... belangrijk daarbij is dat iedereen binnen het gezin meewerkt... en het is ook echt belangrijk dat men héél consequent is.
De oplossing ligt in:
* tam maken... het volledige vertrouwen van de kromsnavel winnen.. zelf niet bang meer zijn voor je papegaai.
* foutief gedrag negeren, goed gedrag belonen ... leren negeren.
* trainen (clickertraining)
Vaak kan men het beste weer even bij het begin beginnen... dus bij het tam maken en vooral het vertrouwen van je kromsnavel winnen.
Ook is het verstandig om het negeren van foutief gedrag op een correcte wijze toe te passen.
En natuurlijk lekker bezig zijn lekker trainen met je papegaai is altijd goed.
Kijk onder "trefwoorden" op deze site en kies daar het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Ik wens je heel veel succes met het oplossen van de problemen.

 

 

     
tips