tam maken

 

vertrouwen winnen

 

Hier begint het allemaal mee!!!!
Vertrouwen is de basis.... is er geen wederzijds vertrouwen tussen de mens en de kromsnavel dan zal deze ook niet tam worden.

Het winnen van het vertrouwen is een van de belangrijkste dingen, daarom ook het advies om hier heel erg serieus mee bezig te zijn!
Vertrouwen moet men verdienen, dat kan men niet afdwingen.
Het opbouwen van de vertrouwensband met de vogel gaat met hele kleine stapjes voorwaarts, soms moet je één of meerdere stapjes terug en pak je daar weer de draad op.
Het is best een hele toer om het volledige vertrouwen van je papegaai te winnen.
Daarnaast is het helemaal niet moeilijk om dit vertrouwen te verliezen.  
Het herwinnen van eenmaal verloren vertrouwen is vaak een nog grotere klus.
Dus heb je eenmaal het vertrouwen van je vogel gewonnen, beschaam dat dan niet!!!
Zorg altijd dat de vertrouwensband optimaal blijft!

Bij het winnen van het vertrouwen heb je een paar zeer belangrijke basisregels te weten:
    - toon nooit angst
    - geduld
    - liefde gaat door de maag
    - wees uiterst consequent.

Train uitsluitend wanneer je een goede bui hebt:
De papegaai is uiterst gevoelig voor stemmingen, deze merkt direct in wat voor een stemming de trainer is en maakt daar vaak ge- of misbruik van.
Train dus met de papegaai wanneer je een goede bui hebt en toon ook nooit dat je bang voor de papegaai bent.
Toon nooit angst:
Voorzichtig mag je natuurlijk wel zijn maar wees verder wel resoluut! Een weifelachtige houding of het terugtrekken van de handen zodra de vogel ook maar een beetje in je richting komt is een uitnodiging voor de papegaai om te bijten.
Dus niet terugtrekken als de vogel bijt of een poging tot bijten doet maar juist met de hand (eventueel gesloten vuist) naar de papegaai toe gaan.
Bij een onverhoopte beet... niets laten merken!!!! De papegaai mag nooit merken dat bijten resultaat oplevert.
Geduld:
De vogel geeft zelf de grenzen aan, door steeds maar heel voorzichtig te proberen, iedere keer een klein stapje verder, bereik je uiteindelijk veel meer als wanneer men er teveel pressie op zet. Ben je te gehaast, wil je te snel resultaat boeken dan is het goed mogelijk dat de vogel bijvoorbeeld gaat bijten. Daardoor krijg jij mogelijk angst en dan kan je weer helemaal opnieuw gaan beginnen.
Wordt nooit kwaad, en ga ook nooit te lang door. Let op de signalen die de papegaai afgeeft.

Liefde gaat door de maag: 
Je zal de vogel op de een of andere manier duidelijk moeten maken dat hij het goed gedaan heeft. Een "beloning" geven in de vorm van een lekkernij, iets waar de vogel gek op is zou heel erg handig zijn.
Consequent zijn:
De vogel begrijpt alleen maar iets wanneer dat volledig consequent toegepast wordt.
Wanneer iets de ene keer wel mag en de andere keer weer niet is dat voor de vogel totaal onbegrijpelijk  en onduidelijk, daarom wees in alles uiterst consequent.

Aan de slag:
Gemakshalve ga ik er even van uit dat je een kromsnavel hebt die al een beetje gewend is aan zijn nieuwe kooi en thuissituatie. (zie "aanschaf")
Om een kromsnavel handtam te maken hoef je deze niet per se te kortwieken.
Is de vogel "gekortwiekt"  heb je wel een groot voordeel bij het tam maken, met name bij het tam maken buiten de kooi.
Het is wellicht denkbaar dat de nog niet tamme papegaai bij de training uit angst een aantal bijtpogingen zal ondernemen.
Om al te grote verwondingen aan de vingers te voorkomen kan je eventueel overwegen de punt van de "snavel" iets stomper te maken.
Verder gaan ik er van uit dat de vogel schuw en erg bang is.

De module "vertrouwen winnen" geeft via meerdere stappen precies aan hoe je te werk zou kunnen gaan.

Wanneer stap 6 geen probleem meer is heb je de basis gelegd van een goede vertrouwensrelatie met je papegaai.
Ga nu verder met het eigenlijke (hand)tam maken!
Hierbij kan je kiezen tussen tam maken binnen de kooi of tam maken buiten de kooi.
Lees eerst alles eens rustig door en maak dan je keuze.
Is de vogel eenmaal handtam kan je de vertrouwensband weer verder uit gaan bouwen.
Veel baat kan je hebben bij de theedoek-therapie en de aanraak-therapie. 

 

 

     
tam maken

 

gerelateerde onderwerpen:
onderwerp    "theedoektherapie"
                      "vertrouwen"
                      "vertrouwen uitbouwen"
info-pagina   "aaien kromsnavels"