www.koppiekrauw.com

 

Copyright 

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de inhoud van deze site (homepage) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Ook het parafraseren (bestaande teksten overnemen en deze iets veranderen) is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Het is wel toegestaan naar de inhoud van deze site (homepage) te verwijzen.


Lees ook even    


Wil je   

 

 

Met speciale dank aan:
met dank aan A. van der Ploeg voor het beschikbaar stellen diverse foto's.
met dank aan Coala voor het beschikbaar stellen van diverse foto's.
met dank aan W.Voit voor het beschikbaar stellen van diverse foto's.
met dank aan Wikipedia waaruit ook veel fotomateriaal vandaan komt.
met dank aan het internet, werkelijk een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie.

 

 

Wil je een blik achter de schermen?

time-out-kooi: (TOK)
foeragemolen:
theedoektherapie: (handdoektherapie)
touwtjestherapie en takkentherapie:
badkuiptherapie:

Klik "hier" voor een korte uitleg over het ontstaan van deze hulpmiddelen.
 

 

 

Wil je reageren? Heb je suggesties en/of vragen? Klik dan "hier"!