Oproep gedragsonderzoek grijze roodstaarten gesloten

 

Belangrijk!
Vanaf 10 mei 2011 is de aanmelding voor dit onderzoek gesloten.
Inmiddels zijn er 120 papegaaien onderzocht,
de testgegevens worden nu verder geanalyseerd.

 

Alle deelnemers worden heel hartelijk bedankt.
 

Zodra er onderzoeksresultaten gepubliceerd worden zal ik daar via deze site melding van maken.

 

 


                                             klik hier voor flyer    (deelname niet meer mogelijk!)

 

Deelnemers gezocht: Gedragsonderzoek bij de grijze roodstaart papegaai         

 

Verenplukken is één van de belangrijkste welzijnsproblemen bij in gevangenschap gehouden papegaaien. Tot op heden is slechts weinig bekend over dit gedragsprobleem. Op de faculteit Diergeneeskunde wordt onderzoek gedaan naar verenpluk­ken. In november 2010 zal een onderzoeksproject van start gaan naar verenplukken en het gedrag van de grijze roodstaart papegaai (looptijd ca. 1 jaar).

 

Tijdens een aantal gedragstesten zal de reactie van de papegaai op verschillende nieuwe situaties geobserveerd worden, waarbij voornamelijk gelet wordt op verschillen tussen verenplukkende en niet-plukkende individuen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van een verband tussen verenplukken en het gedrag van de pa­pegaai. Via dit bericht willen wij u graag uitnodigen om met uw papegaai deel te nemen aan het onderzoek.

 

Wat is de achtergrond van het onderzoek?

Gedragstesten worden bij veel diersoorten gebruikt om vast te stellen of het dier een ‘pro-actieve’ (zgn. Havik-type) of ‘reactieve’ (zgn. Duif-type) instelling heeft. Bij diverse diersoorten is aangetoond dat juist de ‘Haviken’ vaker gedragsproblemen ontwikkelen. Uit een eerder, verkennend onderzoek kwam naar voren dat dit ver­band ook bij papegaaien lijkt te bestaan. In een grootschaliger onderzoek willen wij achterhalen of de reactie van de papegaai tijdens gedragstesten inderdaad samenhangt met het al dan niet vertonen van verenplukken. Daarnaast willen wij vaststellen of de reactie tijdens dergelijke testen op jonge leeftijd een voorspellende waarde heeft voor de ontwikkeling van verenplukken.

 

Wie zoeken wij?

Om wetenschappelijk de verschillen tussen plukkers en niet-plukkers aan te tonen is een grote groep deelne­mers noodzakelijk. Wij zijn voor dit onderzoek specifiek op zoek naar grijze roodstaart papegaaien, zowel veren­plukkende als niet-verenplukkende individuen.

 

Wat houdt het onderzoek voor u en uw papegaai in?

·         Een vragenlijst invullen over uw papegaai, zijn/haar leefomstandigheden en gedrag

·         (Op afspraak) een aantal gedragstesten bij uw papegaai uit laten voeren op de faculteit DGK. Tijdens deze testen zal de reactie van uw papegaai in verschillende nieuwe situaties (onbekende mensen, nieuwe ruimte, onbekend speel­goed, etc.) geobserveerd worden.

De gedragstesten zullen één dagdeel (ca. 8.30-13u) in beslag nemen. De belasting voor uw vogel is te vergelijken met een normale gezondheidscontrole.

 

Voordelen voor u en uw papegaai?

Deelname aan het onderzoek is gratis. Daarnaast wordt bij uw papegaai een gratis gezondheidscontrole uitgevoerd. Indien het geslacht van uw vogel onbekend is zal ook dit kosteloos door ons bepaald worden; desgewenst ontvangt u van de uitslag een officieel certificaat.

 

Meer info?

Lees de volledige informatiebrief op www.uu.nl/diergeneeskunde/vbd

of neem contact op: 06 - 533 94 297 / b.g.g. 030 - 253 9411 (werkdagen 8.00 - 16.30u)

E-mail: K.L.vanBokhorst@uu.nl

 

We hopen op een grote respons en stellen uw deelname zeer op prijs!

 

Drs. Yvonne van Zeeland; Dierenarts, Specialist Vogelgeneeskunde in opleiding, AIO

Drs. Kirsten van Bokhorst; Onderzoeksstudente Diergeneeskunde, Excellent Tracé

 

klik hier voor flyer        (deelname niet meer mogelijk!)