papegaaienkennis: aanschaf

 

een tweede vogel erbij:

 

Heb je eenmaal een papegaai dan kan na verloop van tijd ook het idee bij je opkomen om eventueel een tweede vogel aan te schaffen.
Een tweede papegaai erbij heeft voordelen en maar er zijn zeker ook nadelen!

Vraag jezelf eerst een aantal dingen goed af:
* waarom heb je de papegaai
* wat verwacht je van de papegaai
* waarom wil je een tweede papegaai
* wat verwacht je van de tweede papegaai
* hoe groot is de kans dat beide papegaaien aan je verwachtingen zullen voldoen
* wat doe je als er niet aan je verwachtingen voldaan wordt

Met name de negatieve kant van een tweede papegaai wil ik hier wat meer toelichten!
Dus hier maar weer de de waarschuwing:

Bezint eer ge begint!

Redenen om een tweede vogel aan te schaffen kunnen zijn:
* je gunt je vogel het beste.
* je vogel heeft behoefte aan gezelschap, zelf heb je niet meer zoveel tijd voor de vogel.
* leuk toch... twee vogels die met elkaar kunnen spelen en lekker knuffelen.
* je wilt graag kweken.
Heel vaak is de ware reden dat je het zelf wel leuk lijkt.
Op zich niet erg hoor... alleen is men vaak verblind door een ideaalbeeld en pakt het in de praktijk anders uit.
Kortom, er zijn volop redenen te verzinnen waarom je er een tweede papegaai bij wilt hebben.
Maar een tweede papegaai erbij is niet altijd even eenvoudig!

Keuzes
moet je vervolgens maken:
* dezelfde soort papegaai of een ander soort?
* een jonge of juist een wat oudere papegaai?
* papegaai van hetzelfde formaat of een grotere of een kleinere?
* moeten beide in één kooi of twee kooien?
* welk geslacht? wil je jongen? moeten die raszuiver zijn? enz. enz. enz.
Aan elke keuze zit weer gevolgen en consequenties en deze zal je moeten overwegen en accepteren.
Kies je voor een tweede papegaai van hetzelfde soort en van het andere geslacht kan je rekenen op mogelijk broeds gedrag met alle gevolgen van dien. Kies je voor vogels van hetzelfde geslacht komen dergelijke problemen minder vaak voor.
Kies je voor een tweede papegaai van een andere soort voorkom je voor een groot gedeelte problemen die kunnen ontstaan doordat de hormonen op gaan spelen.
Als je eenmaal bepaald hebt welke tweede papegaai er aangeschaft wordt is het van belang je eigen papegaai en de nieuwe papegaai op besmettelijke ziektes te laten controleren (o.a PBFD).
Pas nadat de uitslag bekend is en de vogels gezond zijn verklaard mag je ze bij elkaar zetten. (optimaal zou zijn nog 3 maanden quarantaine, dan een tweede controle en daarna pas bij elkaar)
Ga altijd bij de aanschaf van een tweede papegaai uit van de meest oncomfortabele situatie die er zou kunnen ontstaan.
Dan kan het eindresultaat alleen maar meevallen!

Nadelen van een tweede papegaai zijn er natuurlijk ook:
* meer stof, meer rotzooi,
* meer kosten,
* meer herrie in huis,
* de papegaaien worden minder tam, zijn minder van jou afhankelijk,
* waarschijnlijk kost het je toch meer tijd.
Realiseer je dat jij bij een solitair gehouden papegaai op de eerst plaats staat!
Zodra je meerdere papegaaien bij elkaar gaat plaatsen is de kans heel groot dat je die eerste plaats af zal moeten staan.

Problemen
waarmee je geconfronteerd kan worden:
* de beide papegaaien mogen elkaar niet en de een bijt de ander tot bloedens toe,
* een papegaai blijft maar schreeuwen of fel fluiten en de andere neemt dat nare gedrag over,
* een van de papegaaien is jaloers waardoor jij de andere papegaai niet kan of mag benaderen,
* de ene papegaai gaat de andere plukken.
* niet alle papegaaien kan je zomaar samen in een ruimte huisvesten. "info
"

Niet alle problemen kan je op voorhand voorzien en voorkomen. Je moet ook een beetje geluk hebben.
Plaats je twee papegaaien die beide lang solitair gehouden zijn bij elkaar kan je eerder problemen verwachten als wanneer je papegaaien bij elkaar plaatst die reeds aan andere papegaaien gewend zijn.
Plaats je een heel jonge papegaai bij een oudere is de kans dat de vogels elkaar accepteren groter omdat de jongere papegaai andere papegaaien gewend is (ouders) en nog redelijk onderdanig is.
Plaats je twee heel jonge papegaaien van gelijk formaat bij elkaar is de kans heel groot dat deze elkaar accepteren.

Veel problemen kunnen opgelost worden door de papegaaien de tijd te gunnen en met veel liefde.
Sommige problemen kunnen soms uitsluitend opgelost worden door de vogels uit elkaar te plaatsen.
Papegaaien zijn net mensen, ze hebben ook zo hun voorkeuren.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de papegaaien gelijk van het begin helemaal gek op elkaar zijn en dat ze continue met elkaar bezig zijn en spelen.
Ga er wel vanuit dat wanneer je een pratende papegaai hebt deze mogelijk minder gaat praten door de komst van de tweede papegaai.
De papegaai zal zich gaan hechten aan zijn nieuwe maatje en mogelijk minder aandacht hebben voor zijn baasje.
Men kan er aan werken maar een driehoeksverhouding papegaai - papegaai - verzorger is eigenlijk een tegennatuurlijke toestand.
 

Wennen moeten de papegaaien aan elkaar:
Heb je eenmaal een tweede papegaai aangeschaft en het is de bedoeling dat ze uiteindelijk bij elkaar komen te zitten dan zijn er verschillende manieren om de papegaaien aan elkaar te laten wennen.
De aanpak is mede afhankelijk van de soorten papegaaien die je bij elkaar wilt zetten en de grootte van de kooi.
Grasparkieten kan je meestal wel zo bij elkaar zetten, bij agapornissen wordt het soms al wat moeilijker.
Niet alle vogels reageren hetzelfde.
Het meest ideale is natuurlijk een enorm grote volière met voldoende verstopplaatsen en vluchtruimte voor de vogels.
De vogels kunnen daarin zelf de manier en het tijdstip van kennismaken bepalen en kunnen zich verstoppen als ze rust willen hebben.
Helaas bij huiskamervogels is juist die ruimte een groot probleem, de vogels worden in relatief kleine kooien gehouden.
Erg jonge vogels plaats je meteen bij elkaar, zolang er geen bloed vloeit mogen ze gerust samen uitvechten wie de baas is.
Levert het direct bij elkaar plaatsen van de vogels teveel problemen op zijn er ook nog andere manieren van aanpak. 
Je zou twee kooien gedurende een aantal dagen/weken naast elkaar kunnen zetten.
Betreft het vogels die uit de kooi mogen en mogelijk gekortwiekt zijn, dan is het meest ideale dat de vogels buiten de kooi met elkaar kennis maken.
Laat de eerste kennismaking, indien mogelijk, plaats vinden op een neutrale locatie, bijvoorbeeld in een vreemde kamer.
Geen van beide vogels hoeft daar een territorium te claimen en te verdedigen, bovendien binnen een vreemde omgeving zijn de vogels vaak wat onzeker en daardoor voorzichtiger.
Je kan na verloop van tijd de beide kooien die naast elkaar staan open zetten en nu maar hopen dat de vogels elkaar op gaan zoeken en zelf al aangeven dat ze elkaar mogen. Gun ze wel de tijd!
Merk je dat de papegaaien elkaar redelijk verdragen en elkaar niet gelijk afmaken dan kan je ze overdag eens in een kooi plaatsen en daar iets lekkers laten eten.
Het liefst in een kooi die voor beide vogels onbekend is, zodat er wederom geen territorium verdedigd hoeft te worden.
Helaas is dat vaak niet mogelijk, je zou ook de kooi waar ze beiden in moeten vooraf eens grondig kunnen reinigen en totaal anders inrichten.
Natuurlijk zullen de vogels wat met elkaar ruziën, zij moeten per slot van rekening hun rangorde bepalen.
Houd het wel goed in de gaten, een beetje ruzie is helemaal niet erg maar zodra er bloed gaat vloeien zal je mogelijk toch op moeten treden.
Kortom, de vogels de eerste tijd niet uit het oog verliezen, je moet in kunnen grijpen als het uit de hand dreigt te lopen.

Tips voor als het allemaal niet zo wil lukken:
* Zet de vogels zo vaak mogelijk naast elkaar op één kleine zitstok (of klimboom) in een vreemde omgeving.
* Douche de vogels gezamenlijk, indien mogelijk op één zitstok in een vreemde omgeving.
* Geef de vogels gezamenlijk te eten, indien mogelijk op één zitstok en uit één voerbak.
* Als de vogels in twee kooien al langere tijd naast elkaar staan en ze willen niet aan elkaar wennen plaats dan eens een van de vogels voor een tijdje ergens anders. Misschien gaan ze elkaar missen en pakt een hereniging na verloop van tijd heel verrassend uit.
* Soms moet je de vogels tot hun geluk dwingen... laat ze maar even flink ruziën in één kooi.
* Vijl vooraf de puntjes van de nageltjes en rond het puntje van de snavel iets af zodat de vogels elkaar niet zo zwaar kunnen verwonden bij een eventuele ruzie.
* Wacht niet te lang met het daadwerkelijk bij elkaar plaatsen.

Japie (links) en Mailo, beslist nog geen vriendjes na hun eerste gezamenlijke douche.
Ze mochten nog ruim een uur naast elkaar op de kleine zitstok bij elkaar zitten.
Japie tolereert Mailo op dit moment beslist nog niet in de kooi waar hij en Timo samen in zitten.

 

 

Mailo en Japie voor het eerst aan een gedekte tafel.
Gelijk een goede oefening voor het commando "blijf".
Veel hebben ze de eerste keer niet gegeten.

 

 

Inmiddels een aantal jaren verder kunnen Mailo en Japie beslist niet samen in een kooi.
Buiten de kooi kunnen ze wel samen op een klimboom maar beide vogels negeren elkaar volledig. 

 

      
aanschaf

Wil je reageren? Heb je suggesties en/of vragen? Klik dan "hier"!

 

Praktijkvoorbeelden:

Een goede keus 1:
Je besteedt eigenlijk te weinig tijd aan je agapornis en hebt besloten er een tweede bij te nemen.
Als het een beetje meezit mogen ze elkaar en zitten ze een groot deel van de dag met elkaar te smoezen.

De verkeerde keus 1 :
Gezellig 2 grijze roodstaarten bij elkaar.
Het zijn geen vriendjes maar ze verdragen elkaar en behoudens een enkele ruzie laten ze elkaar met rust.
Spelen doen ze niet met elkaar, elkaars veren verzorgen is er ook niet bij... komt de een in de buurt van de andere dan gaat de ander weg en geeft hij wel nog even een waarschuwingsschreeuw.

De verkeerde keus 2 :
Je hebt een leuke amazonepapegaai en er een agapornis bij aangeschaft.
De agapornis zit in een aparte kooi en laat de hele dag horen dat hij er is.
Na verloop van tijd neemt de amazone het geluidje van de agapornis over en geeft dit ook de hele dag ten gehore, maar dan met een veel harder.