training:

 

omgaan met stress en angstsituaties trainen:

 

Eigenlijk kan je er wel vanuit gaan dat elke papegaai vroeg of laat geconfronteerd wordt met stresssituaties.
Sommige stresssituaties zijn te voorspellen, je weet gewoon dat die gaan komen, sommige komen herhaaldelijk voor.

Zou het niet prettiger voor je papegaai en voor jezelf zijn als je papegaai daar helemaal of nagenoeg geen problemen meer mee heeft?
Nu dat is vaak best te realiseren maar dan zal je wel met je papegaai daarop moeten trainen.
Dat trainen kan vaak spelenderwijs gedaan worden en wel op een dusdanige wijze dat zowel je papegaai alsook jijzelf er nog plezier in hebben ook.

Eerst maar eens een aantal voorbeelden van regelmatig terugkerende mogelijke stressituaties:
* nagels knippen
* kortwieken
* papegaai vervoeren
* papegaai betasten, onderzoeken
* opstappen bij vreemde mensen
* verandering in de omgeving
* verandering in de kooi

Binnen het hoofdstuk "tam maken" wordt speciaal aandacht besteed aan de "theedoektherapie".
De theedoektherapie is een heel goed voorbeeld van spelenderwijs je papegaai trainen tegen mogelijke stresssituaties.
Door de papegaai over zijn rug, zijn buik, zijn staart en zijn vleugels te aaien raakt hij gewend aan het contact met de handen.
Onder de theedoek rustig onder de vleugels aaien, de vleugels voorzicht uittrekken, spelen met de pootjes, deze vasthouden, peuteren aan de nagels enzovoort enzovoort, is niet alleen gezellig en leuk maar is tevens een voorbereiding op een stressvrij medisch onderzoek, het stressvrij kortwieken en nagels knippen.

De papegaai met behulp van een spel in en uit een reiskooitje te laten stappen, de kooi regelmatig anders inrichten, geregeld de kooi verplaatsen en/of je inrichting veranderen, de papegaai zo nu en dan in een andere kamer laten slapen dat alles zijn oefeningen om stress te voorkomen.

Ook regelmaat is geen goede zaak voor je vogel, zorg dat de vogel niet went aan een bepaalde regelmaat omdat hij, zodra die regelmaat er niet meer is, mogelijk in de stress zou kunnen schieten.

Wissel heel frequent van speelgoed en kooi-inrichting, zodat gewend is steeds weer andere en nieuwe dingen te zien.

Komt er bezoek, confronteer dan de papegaai iedere keer weer met dat bezoek.
Laat je bezoek de papegaai wat lekkers geven, leer de papegaai opstappen bij vreemden, sta ook je bezoek toe de papegaai uit de kooi te halen.

Neem het allemaal niet zo nauw en doe naar de papegaai alsof alles heel normaal is.

Binnen het hoofdstuk gedragsproblemen wordt bij"acute gedragsveranderingen" uitgebreider op stress ingegaan.
 

      
training