training:

 

leren praten:

 

Hoe kan je nou de papegaai leren praten?
Wanneer begint de papegaai met praten?
Hoe kan je de papegaai nieuwe woorden leren?

Allemaal vragen die niet even makkelijk te beantwoorden zijn.
De grijze roodstaart, de amazone papegaai en de edel papegaai staan er bekend om dat het redelijk tot zeer goede sprekers kunnen zijn.
Maar er zijn zat grijze roodstaarten (bekend als de beste sprekers) die maar een of twee woordjes zeggen, soms praten ze helemaal niet.
Er zijn ook grijze roodstaarten die hebben een woordenschat van meer dan 500 woorden.
Verder zijn er papegaaien die hele zinnen zeggen, die liedjes zingen en daarnaast ook nog prachtige melodietjes kunnen fluiten.
Of jouw papegaai die talenten bezit zal moeten blijken.

Ook de vraag met welke leeftijd ze beginnen met praten is moeilijk te beantwoorden, sommige beginnen al met een half jaar en weer andere papegaaien pas na 1 1/2 jaar of nog langer.

Het praten moet uiteindelijk van de papegaai zelf komen maar je kan het wel stimuleren.
Praat heel veel met je papegaai, herhaal ook heel regelmatig dezelfde woordjes, keer op keer op keer.
Een goed teken is wanneer de papegaai al begint te brabbelen, vaak als het beestje rustig in zijn kooi zit begint hij te brabbelen, stoor hem daarin niet!!!! Dat is oefenen.
Na verloop van tijd hoor je ineens een woordje en even later begint hij het duidelijker uit te spreken, kennelijk is je papegaai dan tevreden en laat hij het duidelijk horen.

Er wordt vaker beweerd dat je de papegaai beter eerst kan leren praten en dat je zeker in de eerste tijd het fluiten niet moet stimuleren.
Later als de papegaai al een paar woordjes spreekt en flink aan het brabbelen is zou je ongestraft het fluiten van melodietjes kunnen stimuleren.
Of dat daadwerkelijk invloed op het spraakvermogen van je papegaai heeft weet ik niet maar het is wel een feit dat de papegaai het fluiten veel eenvoudiger opneemt als het praten.

Ook kan je de woordenschat uitbreiden door de papegaai constant aan te vullen.
Bijvoorbeeld de papegaai zegt een..twee.. en jij zegt drie.
Na verloop van tijd zegt de papegaai een.. twee.. drie.. en dan kan je verder gaan met vier.. enzovoort enzovoort.
Zo kan men de papegaai ook een liedje leren.

Er zijn diverse hulpmiddelen om het praten te stimuleren.
Vaker heb ik van mensen gehoord dat zij goede ervaringen opgedaan met het afspelen van opnames, al dan niet opnames van andere papegaaien.
Hieronder een linkje naar een Duitstalig programma-tje dat steeds maar weer dezelfde wav-file blijft herhalen.
De interval (pauzelengte tussen de uitspraak) kan men zelf instellen en men kan ook meerdere wav-file's achter elkaar of via een random-generator af laten spelen.
Men kan eventueel zelf zo'n wav-file via de microfoon van de computer inspreken, of men kopieert gewoon wat voorbeelden van het internet.

www.sittich.de/download/hallo.html

Verder gebruik ik de freeware versie van de soundeditor " Wavepad ".
Zoek maar op internet bij www.google.nl naar " Wavepad ".
Met behulp van dat programma neem ik het gebrabbel en gepraat van mijn papegaaien op.
Daarna bewerk ik de opname, knip de mooie stukjes eruit, versterk ze eventueel, probeer eventuele ruis eruit te filteren en plak soms meerdere stukjes aan elkaar.
Het resultaat... een door de papegaai zelf uitgesproken woordje, zinnetje, liedje of fluitmelodietje.
Die geluidsopname kan je weer gebruiken binnen het voorheen omschreven Duitse programma-tje.
Of je traint direct met je papegaai.

Binnen het hoofdstuk "Mac aan het woord" is een apart onderdeel "leren praten" .
Daar legt Mac uitgebreid uit hoe zijn spraak- en fluittalenten worden gestimuleerd.
Daar zijn ook een aantal geluidsfragmenten te horen en daar wordt bovendien een uitgebreide uitleg gegeven hoe Mac het praten op commando heeft geleerd.

Rest mij je héél veel succes en plezier toe te wensen met de trainingen en blijf vooral heel geduldig.
De aanhouder wint!
 

 

      
training