training:

 

stimuleren gewenst gedrag: (positive re-enforcement)

 

Toont je papegaai "gewenst gedrag" dan is het de bedoeling om juist dat specifieke stukje gedrag te stimuleren.
Het is zelfs mogelijk je papegaai te leren "gewenste gedrag" op een commando te vertonen.

Maar.... eerst moet je duidelijk vast stellen welk gedrag je juist wel wilt stimuleren en welk gedrag misschien niet zo geschikt is om te stimuleren.
Op zich is het niet zo moeilijk om een bepaald gedrag bij je papegaai te stimuleren maar in de praktijk blijkt wel dat als je papegaai eenmaal iets geleerd heeft dat je het hem eigenlijk nooit meer echt af kan leren.
Dus pas op!!!!
Men zou per ongeluk bepaald gedrag kunnen stimuleren dat het ene moment wel gewenst is maar op een ander moment niet.
Overleg dus goed vooraf welk gedrag je wel wilt stimuleren en welk gedrag niet, want je kan de klok niet meer terugdraaien!

  voorbeelden van foutief stimuleren:
 *
De papegaai knabbelt aan je vingers en hapt ook naar je vingers.
    Dat lijkt leuk, is misschien ook leuk zolang hij het heel zachtjes doet,
    maar het zou heel snel in pijnlijk bijten kunnen ontaarden.
 * Door de tralies de papegaai uitdagen naar je vinger te happen.
    Je vinger dan steeds op het laatste moment terugtrekken.
    Leuk spelletje... maar je stimuleert je papegaai wel tot bijten.
 * Je zit lekker te eten, de papegaai bedelt om ook een stukje door wat geluid te produceren.
    Je reageert op zijn gebedel en geeft de papegaai wat te eten.
    Leuk... maar nu komt het een keer niet uit... de papegaai wordt steeds luider en
    gaat uiteindelijk schreeuwen om wat te eten te krijgen.
    Sterker nog, je papegaai heeft trek... schreeuwen denkt ie, dan krijg ik wat te eten.

Zo kunnen nog heel veel voorbeelden gegeven worden van wat je eigenlijk niet mag stimuleren.
Foutief gedrag wordt de papegaai vaak "onbewust" door het baasje zelf aangeleerd.
Dus wees altijd alert en ben je bewust wat je je papegaai leert.

Gedurende de dag is je papegaai bezig, hij speelt, hij sloopt hij maakt geluiden en hij maakt bepaalde bewegingen.
Tussen al deze activiteiten zitten soms kleine bewegingen of geluiden die je leuk vindt en die je juist bij je papegaai wilt stimuleren.

Het is belangrijk dat het geluidje of de beweging die je bij je papegaai wilt stimuleren wel regelmatig door je papegaai vertoond wordt.
Weet je eenmaal wat je binnen het normale gedrag van je vogel wilt stimuleren kan je als volgt te werk gaam:

Hoe gewenst gedrag stimuleren:
Zorg dat je altijd een "beloning " bij de hand hebt.
Het is nu de bedoeling om direct nadat je papegaai zo'n gedrag heeft vertoont je papegaai te belonen.
Reageer direct op het vertonen van dat stukje "gewenst gedrag" met het geven van een beloning en het uitspreken van lovende woordjes.
Ga daarna gewoon weer door met dat waar je mee bezig was, schenk de papegaai geen extra aandacht.
Zodra je papegaai weer dat specifieke gedrag vertoont beloon hem dan weer en spreek hem weer lovende toe.
Geef de papegaai iedere keer weer de beloning en prijs hem iedere keer weer opnieuw de hemel in zodra hij betreffend gedrag heeft herhaald.
Je papegaai zal vrij snel doorkrijgen dat wanneer hij dat specifieke gedrag vertoont steeds keer op keer weer wat lekkers krijgt.
Je zult zien dat je papegaai gedrag steeds vaker zal herhalen want de aandacht en de lekkernijen die hij krijgt, volgend op dat gedrag, vindt hij zeker aangenaam.

Op commando leren reageren:
Je kunt als je dat wilt nu een stapje verder gaan.
De papegaai heeft inmiddels door dat hij na het vertonen van dat specifieke gedrag vaak een beloning krijgt.
Nu is het moment gekomen om aan dat gedrag een commando te koppelen.
Verzin een passend commando dat bij dat gedrag hoort en na iedere keer als je papegaai dat gedrag vertoont spreek  je eerst duidelijk het commando uit, daarna geef je gelijk de lekkernij en prijs je hem met lovende woordjes.
Na verloop van tijd draai je de zaak om, je toont je papegaai wat lekkers en geeft het commando.
Aanvankelijk zal je papegaai wat twijfelen, je wellicht niet direct begrijpen.
Blijf het commando herhalen en blijf hem lokken met de beloning.
De papegaai wil die beloning wel en weet dat wanneer hij dat specifiek gedrag weergeeft dat hij een beloning krijgt.
Zodra hij weer dat gewenste gedrag vertoont, maar nu direct na het gegeven commando krijgt hij zijn beloning plus uiteraard de lovende woordjes. Herhaal het commando, lok wederom met een beloning en beloon de papegaai pas weer nadat hij op het commando gewenst gedrag heeft vertoond.
Vaak heeft de papegaai best wel snel door dat hij, zodra hij dat commando hoort, het specifieke gedrag moet vertonen om weer een beloning te krijgen.
.
Blijf dit stimuleren totdat je papegaai vlot met het gewenste gedrag reageert op je commando.
Uiteindelijk bouw je het belonen af totdat je alleen nog maar heel incidenteel een beloning te geeft.
Lovend toespreken blijf je wel doen!

Voorbeelden:
De papegaai gaapt...
Headbanging...
Rekken en strekken...
Bepaalde woordjes zeggen...
Een specifiek leuk fluitmelodietje...
Rustig spelen...
Met een specifiek speeltje spelen...
Op de plaats blijven zitten...
Een belletje rinkelen...

Men zou bijvoorbeeld naast de kooi van je papegaai een boek kunnen gaan lezen of aan de computer werken.
Zodra de papegaai een "gewenst gedrag" vertoont, kijk je op... je spreekt de papegaai lovend toe en je geeft hem een beloning.
Op die manier kan je ook meerdere "gewenste gedragingen" gelijktijdig en door elkaar stimuleren.

Bijvoorbeeld je wilt de papegaai op deze manier met een bepaalt speeltje leren spelen.
In het begin beloon je hem al als hij het speeltje aanraakt, na verloop van tijd zal hij er iets langer mee bezig moeten zijn wil hij zijn beloning krijgen.
De tijdspanne van spelen voordat hij de beloning krijgt kan je steeds verder oprekken.
Soms moet je ook even een stapje terug... doe dat dan gerust.
Met veel oefenen en heel veel geduld krijgt je op den duur echt heel goede resultaten.

De papegaai is een uiterst slim dier, train je hem op deze manier dan zal je merken dat hij na verloop van tijd bij het leren van nieuwe dingen op commando de bedoeling steeds sneller door heeft.
Binnen de kortst mogelijke tijd weet je papegaai op heel wat commando's correct te reageren.

    

      
training