infopagina:       om terug te keren sluit deze pagina af (klik kruis rechtsboven)
 
 

KDS/PDD:

 

KDS (Kliermaag Dilatatie Syndroom)(PDD): vogelarts raadplegen
PDD (Proventricular Dilatation Disease): is de internationale benaming van KDS
KDZ (Kliermaag dilatatie Ziekte)
Kenmerken: hele zaadjes in de ontlasting, vaak opgeven, minder eten, soms veel eten en toch vermageren, epilepsie, verlammingsverschijnselen.
Algemeen: De virusziekte KDS  (kliermaag verwijding syndroom) is een moeilijk vast te stellen ziekte die flink besmettelijk is.
Een met KDS besmette vogel kan dit virus al lange tijd bij zich dragen zonder dat er ook maar iets aan de vogel te zien is.
Maar het in de vogel aanwezige virus is en blijft super besmettelijk. Het is zonder meer denkbaar dat de vogel heel veel andere vogels besmet heeft en zo gaat het maar door en maar door.
Dit virus tast onder andere de hersenen, de krop de spiermaag de kliermaag en het darmkanaal aan.
Voeding kan zich opkroppen zodat de vogel gaat opgeven, als de spiermaag niet goed werkt vindt men hele zaden in de ontlasting.
Een echte behandeling voor deze ziekte bestaat niet, 5 tot 10% van de besmette vogels sterven vrij vlot.
Overgebleven vogels kunnen nog een flinke tijd leven bij voeding met pellets, maar blijven wel besmettelijk!
Met name de ara, de grijze roodstaart en de kaketoe zijn gevoelig voor dit virus maar het wordt ook steeds vaker bij kleinere kromsnavels vastgesteld.
Sinds 2009 is deze ziekte vast te stellen middels bloedonderzoek.
Het ABV (Avian Borna Virus) is de veroorzaker van KDS
Diagnose: biopten (stukje weefsel) van krop, darm of kliermaag, bloedonderzoek
Verspreiding: via ontlasting, direct contact en braaksel
Behandeling: het heeft absoluut de voorkeur om besmette vogels meteen te "euthanaseren".
Een andere optie is blijvende quarantaine en pelletvoer geven.
Spontane genezing is mogelijk maar de vogel blijft altijd een gevaar voor andere vogels.


Wat kreten en algemene opmerkingen:

Erg jonge vogels die met het KDS virus besmet zijn sterven vaak vrij snel.
Oudere vogels kunnen vrij lang blijven leven tot het virus echt toeslaat.
De vogel vermagert, toont verlammingsverschijnselen en men vind mogelijk deels onverteerde zaden in de ontlasting.
Wanneer men de vogel pellets te eten geeft bestaat de kans dat de vogel langer leeft.
Er is zelfs een kleine kans dat de vogel het KDS virus overleeft en dat bij een latere test zelfs dit virus niet meer gevonden wordt.
Echter, plaats een vogel die ooit besmet is geweest met het KDS virus NOOIT bij andere vogels!
De kans is namelijk flink groot dat het virus (welke vermoedelijk altijd latent in het lichaam aanwezig blijft) in stress-situaties weer op gaat spelen waardoor de vogel weer hoogst besmettelijk wordt.

 Meningen, met name inzake het overwinnen en het verdwijnen uit het vogellichaam van het KDS-virus lopen uiteen.
Bij aankoop en eventuele garantieclaim is het van het grootste belang de vogel zo spoedig mogelijk (liefst binnen 3 dagen) te laten testen op onder andere KDS.

Klik op
"infopagina euthanasie" voor meer informatie over euthanasie.