papegaaienkennis: ziekte en gezondheid

PBFD-test:

 

Wat kreten en algemene opmerkingen:
De leeftijd van de kromsnavel speelt geen rol voor de test, je kan dus ook gerust een vogel van pas een paar weken oud laten testen op PBFD.
Meningen, met name inzake het overwinnen en het verdwijnen uit het vogellichaam van het PBFD-virus lopen uiteen.
Bij aankoop en eventuele garantieclaim is het van het grootste belang de vogel zo spoedig mogelijk (liefst binnen 3 dagen) te laten testen op onder andere PBFD.

"Uitgebreide uitleg PBFD"
 

Verslag telefoongesprek met viroloog:
Hier een verslag van het telefoongesprek, 14-11-07, met dr. ir. Anique Kappe, een viroloog/moleculair bioloog werkzaam bij het laboratorium Gendika.

PBFD is een uiterst besmettelijk virus.
Meestal is dit virus dodelijk voor de kromsnavel.
Goede, effectief werkende geneesmiddelen tegen dit virus zijn er momenteel nog niet.

PBFD is door middel van een bloedtest bij de kromsnavel vast te stellen. Een druppel bloed is voldoende voor de test.
Wordt de vogel negatief getest is dit beslist géén garantie dat de vogel absoluut vrij is van het PBFD virus.
Men heeft het virus alleen niet in het bloedmonster kunnen vaststellen.
De test is en blijft altijd een momentopname!
Een supergezonde vogel kan een heel kleine, niet vast te stellen, hoeveelheid PBFD-virus met zich meedragen.
Zodra deze vogel verzwakt is, door bijvoorbeeld een verkoudheid, kan zich plotsklaps het PBFD-virus openbaren, ondanks een negatieve test!!!!

Er zijn ook kromsnavels die het virus bij zich dragen maar waar het zich nooit openbaart.
Zo is het zeker niet ondenkbaar dat best een groot percentage van bijvoorbeeld de agapornissen het virus met zich meedraagt.

Een kromsnavel waarbij men het PBFD-virus heeft geconstateerd kan de ziekteverschijnselen (bek en verenrot) overwinnen, maar het virus blijft dan toch altijd in het lichaam aanwezig.
Bij een hernieuwde test zou deze vogel mogelijk als “negatief” getest kunnen worden.
Deze vogel blijft toch zijn verdere leven een gevaar voor de andere kromsnavels omdat hij deze andere vogels kan blijven besmetten.
Een dergelijke vogel behoort dus zijn hele verdere leven in een soort quarantaine gehouden te worden.

einde verslag.

Zie voor meer informatie "PBFD-wat nu".

Bij de omgang met besmette kromsnavels is hygiëne natuurlijk van groot belang.
Het beste kan men nadat men met een besmette vogel in contact is geweest de kleren verwisselen en de handen heel goed wassen.
Het PBFD-virus is overdraagbaar door fysiek contact maar zelfs een partikel verenstof zou een andere kromsnavel kunnen besmetten.

De ene kromsnavel raakt al besmet door een miniem contact met het virus terwijl de andere kromsnavel een jaar lang met een besmette vogel kan samenleven zonder dat deze zelf met het virus besmet wordt.
Men zou het kunnen vergelijken met het griepvirus bij de mens, de ene mens krijgt een zware griep en de ander heeft totaal nergens last van.

Het is beslist van belang, zeker als je meerdere vogels houdt, om deze op het virus te laten testen.
Besmette vogels behoren minstens meteen in quarantaine gezet te worden. Euthanaseren is ook een optie.

Op het thema euthanasie van een kromsnavel wordt in het "infoblad euthanasie" dieper ingegaan.


 

     
zieke papegaai