papegaaienkennis: wetenswaardigheden

 

Kweken:

 


Mijn ervaring op het gebied van kweken ligt heel erg ver terug, daarom ook dat ik er niet echt diep op in wil gaan.
Bovendien is de techniek van het kweken en het realiseren van de meest ideale omstandigheden om goede kweekresultaten te behalen voor vrijwel elke kromsnavel weer anders.

Alleen al de diversiteit van maten van de kooi/volière, de broedhokjes en het invlieggat. Verder het meest ideale nestmateriaal, de juiste voeding voor, tijdens en na het broeden, de dag- en nachtregeling enzovoort enzovoort.
Het is voor mij onbegonnen werk om dat allemaal te noteren en ik moet ook eerlijk toegeven, daarover ontbreekt mij gewoon de parate kennis.

Verder kweekt de een met een heel andere doelstelling als de andere.
Er zijn kwekers die met het kweken van kromsnavels hun brood verdienen.
Er zijn kwekers die uit hobby kromsnavels kweken welke uiteindelijk bij mensen als gezelschapsdier in de woonkamer komen te zitten.
Er zijn ook kwekers die uiterst serieus bezig zijn en er een hele studie van maken.
Ze zetten specifieke vogels met bepaalde kenmerken bij elkaar waardoor ze een perfecte vogel hopen te kweken waarmee ze naar tentoonstellingen gaan.
Deze kwekers zijn vaak aangesloten bij een vogelvereniging en tijdens clubavonden kunnen ze urenlang gegevens met elkaar uitwisselen en discussiëren over wat de beste manier van kweken is. 
Er zijn zelfs kwekers die erg geheimzinnig doen over wat ze hun vogels te eten geven.
Kortom... veel te veel om hier neer te schrijven, ofschoon het hobbykweken een heel erg sociale en leuke bezigheid is. 

 

Hieronder wel een paar algemene zaken over het kweken van kromsnavels.

Koppel:
Alvorens je tot kweken over wil gaan moet je een geschikt koppeltje kromsnavels hebben.
De man en de pop moeten beide geslachtsrijp te zijn, afhankelijk van de soort is dat na pakweg 7 maanden tot 6 jaar. Bovendien moet het koppeltje ook nog enigszins op elkaar gesteld zijn.

Bevruchting:
Bij de paring, ook wel "treden" genoemd, klimt de man (haan) achter op de pop (hen) en wordt het sperma met het zaadcellen ingebracht. Een eicel in de eileider wordt door één zaadje bevrucht en het ei-celletje ontwikkelt zich dan tot een volwaardig ei met dooier, eiwit, vliezen en kalkschaal. 

Kunstmatige inseminatie:
Bij erg zeldzame papegaaien is inmiddels al succesvol met kunstmatiger inseminatie geëxperimenteerd.
Klik "hier" voor een uitleg hoe dat bij kippen toegepast wordt.

Nestblok:
Het is ideaal als de pop de beschikking heeft over een nestblok van het juiste formaat waarin deze eventueel een nestje kan maken met nestmateriaal.
Veel kromsnavels maken een soort nestje, ze gebruiken van alles als nestmateriaal, maar de vogels hebben wel hun favoriete nestmateriaal. Er zijn ook kromsnavels die gewoon op de kale boden hun eitjes leggen.

Eitjes:
Als alles goed gaat legt de pop, na het treden, een ei, vaak 2 dagen later weer een ei.
Afhankelijk van het soort kromsnavel worden er weinig of veel eieren gelegd.
Ook weer afhankelijk van de soort vogel wordt er begonnen met het broeden. 
Meestal na het 2e of het 3e ei wordt de pop broeds en begint deze te broeden maar er zijn ook vogels die eerst alle eieren leggen en pas dan beginnen met broeden.
Eieren hoeven niet meteen bebroed te worden maar begint de vogel eenmaal met broeden dan begint het bevruchtte ei te kiemen en dan moet er doorgebroed worden.
Sommige kwekers noteren op de schaal van het ei met potlood sommige gegevens.
Een ei kan je zelfs een aantal dagen (tot soms wel 10 dagen) bewaren bij een temperatuur van 10 graden en een relatief hoge luchtvochtigheid (75%). De eieren dienen dan wel minimaal 3 x daags gekeerd te worden. Zelfs ingevroren bevruchtte eieren kunnen nog tot kiemen gebracht worden.(wel moeizaam)
Natuurlijk kunnen de eieren ook in een broedmachine uitgebroed worden.

Bevrucht of onbevrucht:
Na ongeveer 5 dagen broeden kan je gaan kijken of de eieren ook daadwerkelijk bevrucht zijn.
Dit kijken wordt "schouwen" genoemd.
Schouwen kan je het beste in het donker doen.
De lichtstraal van de schouwlamp (of een gewone zaklamp) richt je op de luchtkamer van het ei. (stompe zijde)
Het sterke licht schijnt door het ei, zie je nu adertjes dan is het ei bevrucht.
Is het ei geheel doorzichtig dan is het ei onbevrucht.
Na wat langere tijd zal een deel van het ei donkerder zijn, en kort voor het uitkomen zal het ei voor het grootste deel donker zijn, behoudens een kleine luchtkamer.
Opgepast bij het weghalen van het ei voor controle, de ouders kunnen ontzettend fel hun nestje verdedigen!

Een andere, echter niet zo aan te bevelen manier, om te controleren is om het ei kort in water te leggen.
Blijft het ei op de bodem liggen dan is het waarschijnlijk niet bevrucht, staat daarentegen het ei rechtop in het water of gaat het drijven dan is er wel sprake van een bevrucht ei. Naarmate bevruchtte ei langer bebroed is zal het meer gaan drijven.
Het ei mag niet schoongemaakt worden, ook het vettige beschermlaagje op de schaal mag niet weggehaald worden.

De natuur doet zijn werk:
Instinctmatig zal het popje (en soms ook de man) het nest verzorgen en broeden op de eieren.
Zorg dat er wat water in de directe omgeving is zodat de ouders het nest naar behoefte kunnen bevochtigen als de luchtvochtigheid te laag blijkt te zijn. Normaal dient de luchtvochtigheid tussen de 40% en 45% te zijn.
De pop of de ouders keren ook regelmatig de eieren, eigenlijk heb je er als kweker geen omkijken naar. Alles wordt netjes verzorgd door de pop of de ouders.

Ei komt uit:
Nadat de eieren gedurende een langere periode (afhankelijk van de soort kromsnavels 18 tot 30 dagen) bebroed zijn zullen als alles goed is gegaan de eieren uitkomen.
De luchtvochtigheid mag nu opgevoerd worden naar 60%.
Nu zal de pop of beide ouders de kuikens gaan verzorgen en voeden.
Het is verstandig je vooraf goed verdiept te hebben is het soort voeding dat je dan het beste kan geven.
Eiwitrijk en kalkrijk voedsel is raadzaam.

Ringen:
Meestal worden de kuikens tussen de tweede en de vierde week met een vaste voetring van het juiste formaat geringd.
Wanneer er precies geringd moet worden is per soort papegaai weer anders.
Dergelijke ringen kan men via de diverse vogelverenigingen bestellen. Doe dit wel bijtijds!!!
Zie voor meer informatie het hoofdstukje "ringen".

Uitvliegen:
Als je niet overgaat tot handmatige voeding zullen na een aantal weken de kuikentjes uitvliegen.
Ze worden dan nog gedurende een aantal weken door de ouders (bij)gevoed totdat ze geheel zelfstandig gaan eten.
De ouders zullen zich op een gegeven moment steeds agressiever gaan gedragen naar de jongvogels, dat is heel natuurlijk, zij dwingen op die manier de vogels tot zelfstandigheid.

Tweede nestje:
Vaak komt het voor dat de pop al weer nieuwe eieren heeft gelegd voordat de jongvogels zelfstandig zijn. Soms moet je het enthousiasme van  de pop wat temperen.

Nog wat weetjes:
Het komt best wel vaak voor dat bij onervaren koppeltjes het eerste nestje of de eerste nestjes mislukken.
Natuurbroedvogels zijn vogels die door de ouders opgevoed zijn tot ze zelfstandig zijn.
Beweerd wordt dat je de beste ouders krijgt uit natuurbroedvogels, eigenlijk ook wel logisch want zij hebben het goede voorbeeld van hun ouders meegekregen.
Ook blijk je betere kweekresultaten te behalen met enigszins wilde vogels.
Dat neemt niet weg dat er ook met tamme vogels kweekresultaten behaald worden.
Veel kwekers halen na een paar weken de kuikens al uit het nest en gaan over tot handvoeding.
Dit kan zijn omdat de ouders de kuikens niet goed (kunnen) verzorgen en dan is het wel noodzakelijk!
Ook doen sommige kwekers dit om het sterven van de zwakkere vogels te voorkomen en om de vogels makkelijker handtam te krijgen. Soms ook is de achterliggende gedachte hiermee de pop te stimuleren tot een nieuw legsel.
Uit onderzoeken is gebleken dat natuurbroedvogels op latere leeftijd veel minder problemen hebben!

 
 

 

     
wetenswaardigheden