papegaaienkennis: wetenswaardigheden

 

Het geheugen en verstand van de papegaai:

 


Verstand:
Het is alom bekend dat de papegaai best een aardig groot verstand heeft,
Men schat vaak het verstand van de volwassen papegaai in op het niveau van een 4 tot 5 jarig kind.
Dat komt mijzelf enigszins overdreven voor maar het is wel een feit dat de papegaai beslist niet achterlijk is.
Een ding kan men met de papegaai beslist niet en dat is "redeneren".
Je kan de papegaai duidelijk maken wat hij moet doen en wat hij juist niet mag doen maar je kan hem niet duidelijk maken waarom dat zo is.
De papegaai kan voorwerpen, materialen en kleuren herkennen, onderscheiden en dat ook kenbaar maken.
Bijvoorbeeld...
sleutel-bal-ring-blokje  ---  metaal-hout-plastic  ---  rood-blauw-groen
Toon je de getrainde papegaai een rode plastic sleutel dan kan hij je vertellen dat het de rode plastic sleutel is.
Toon je hem de metalen groene bal dan kan hij je dat ook exact vertellen.
Omgedraaid... vraag hem een groene houten sleutel te pakken uit een hoop verschillende dingen, dan kan hij precies de juiste sleutel pakken.
Je kan hem naar de kleur vragen, naar het materiaal en naar de vorm. De papegaai kan daar overal het correcte antwoord op geven.
Stel je voegt er een andere vorm aan toe dan, bijvoorbeeld een munt, dan zal je de papegaai niet hoeven te leren of de munt van hout, metaal of plastic is... die combinatie legt hij zelf wel.

Papegaaien kunnen zelfs leren rekenen.
De papegaai kan ook werkelijk combineren, men probeert momenteel zelfs met de papegaai te communiceren en de papegaai te leren lezen.
De papegaai kan aangeven wat hij juist op een bepaald moment wil.
Veel onderzoek daarnaar wordt onder andere gedaan in Amerika door Dr Irene Pepperberg die al heel mooie resultaten heeft behaald met de grijze roodstaart ALEX (Alex staat voor Avian Learning EXperiment) zie volgend filmpje http://www.papageien.org/THOKI/HTML/video/alex.htm

Geheugen:
Naast een opvallend hoog verstand is ook gebleken dat de papegaai beschikt over een enorm goed geheugen.
Deze combinatie van verstand + geheugen + imitatiekunst maakt juist de papegaai voor de mens zo'n aantrekkelijk dier.
Het geheugen van de papegaai is natuurlijk uiterst ideaal om de papegaai bepaalde dingen aan te leren.
De kromsnavel kan vrij makkelijk een link leggen tussen bijvoorbeeld een commando en de daaraan gekoppelde "gewenste handeling".
De papegaai kan leren te reageren op mondeling gegeven commando's maar ook op visueel gegeven commando's.
De visueel gegeven commando's kunnen uiterst subtiel zijn, het is gewoon een kwestie van oefenen.
Heeft de papegaai eenmaal iets geleerd dan zal hij dat in principe nooit meer vergeten.

Zo ook is het met het geheugen betreffende het herkennen van mensen.
Iemand die ooit de papegaai eens flink getreiterd heeft zal mogelijk in de toekomst uiterst gereserveerd door betreffende papegaai behandeld worden.
De papegaai zal mogelijk naar deze persoon gaan schreeuwen en soms zelfs gaan bijten.
Met veel inzet en moeite kan de persoon die in onmin geraakt is het vertrouwen te proberen terug te winnen.
Het is zelfs mogelijk dat de papegaai al agressief reageert op bijvoorbeeld een rode blouse of op iemand die een zonnebril draagt.
Een heel goed voorbeeld is vaak hoe de papegaai op handschoenen reageren.
Veel oudere papegaaien zijn "wildvang"-papegaaien en die zijn in hun jeugd vaak erg ruw behandeld door mensen met handschoenen aan.
Met veel liefde en oefenen kan men deze papegaaien leren omgaan met een dergelijk trauma, je kan ze eventueel leren dat ze niet meer bang hoeven te zijn voor handschoenen en dergelijke.

Ook komt het wel vaker voor dat mensen, door omstandigheden, hun papegaai ergens anders hebben moeten onderbrengen, bijvoorbeeld bij het NOP
Komen deze mensen jaren later weer eens op bezoek bij de papegaai worden ze vaak direct herkend en kan de papegaai vaak uiterst verheugd op het bezoek reageren. 
 

 

 

     
wetenswaardigheden