papegaaienkennis: basiskennis

 

consequent:

 

Keer op keer zal je bij het lezen van de hier gegeven informatie de opmerking tegenkomen vooral heel consequent te zijn.
Ofschoon er ook aardig wat parallellen zijn is de omgang met- en het opvoeden van de papegaai toch  geheel iets anders als de omgang en het opvoeden van een kind of van een hond.
Met een kind kan je redeneren en deze kan je uitleggen waarom iets niet mag of juist wel moet, bij de papegaai werkt dat niet.
Een hond heeft een leider (het alfadier), de hond volgt blindelings de opdracht van de leider op.
Papegaaien zijn daarentegen zelfstandig en hebben van nature geen leider.

Bij de opvoeding van de papegaai is eigenlijk de enige communicatie "het consequente gedrag".
De vogel zal door jouw consequente gedrag merken wat mag en niet mag, wat gewenst is en wat niet gewenst is.
Door steeds op dezelfde manier te reageren zal de vogel zich zo gaan gedragen waarbij deze vrijwel uitsluitend de gewenste reacties krijgt.

Voorbeeld 1:
Je loopt langs de kooi, de vogel schreeuwt, je draait je om en haalt de vogel even aan.
De volgende keer weer precies zo, de vogel schreeuwt en jij geeft aandacht.
Dat wordt zo nog een paar keer herhaald en.....
Wat heeft de vogel nu geleerd?
Inderdaad... schreeuwen!!
De vogel schreeuwt en krijgt als beloning aandacht en aandacht dat is wat die graag wil.

Voorbeeld 2:
Je loopt langs de kooi, de vogel schreeuwt, je loopt door en reageert niet.
De volgende keer weer precies zo, de vogel schreeuwt en je reageert niet.
Je blijft consequent niet reageren wanneer de vogel schreeuwt.
Wat heeft de vogel nu geleerd?
Inderdaad... schreeuwen heeft geen zin!!
De vogel zal in de toekomst minder gaan schreeuwen want het heeft toch geen effect.
Je kan zelfs deze manier van opvoeden nog wat versterken door zo nu en dan de vogel te belonen wanneer die mooi rustig blijft. Maar die beloning behoort altijd maar erg incidenteel gegeven te worden.

Door consequent gedrag binnen de opvoeding gaat de vogel associaties leggen en daarmee kan je het gedrag van de vogel enorm benvloeden.

 consequent inconsequent zijn:


De opmerking "consequent inconsequent zijn" lijkt een tegenstrijdigheid ten opzichte van het vorige relaas over het consequent zijn binnen de opvoeding.

Echter zo consequent je binnen de opvoeding van de papegaai moet zijn zo inconsequent behoor je in de omgang met de papegaai te zijn.
De papegaai is een uiterst intelligent beestje en leert heel snel.
De vogel went ontzettend snel aan vaste handelingen en gewoonten.
Maar... vaste gewoonten scheppen verplichtingen, soms verplichtingen die je niet altijd na kunt komen.
Vaste gewoonten... daar went de papegaai aan maar de papegaai begrijpt werkelijk niet wanneer je een keer niet aan die vaste gewoonten kan voldoen.
Tien keer achter elkaar mag iets wel en de elfde keer mag het ineens niet???
Dat snapt de vogel niet, en dan kan je redeneren en uitleggen wat je wil... de vogel snapt er geen snars van.

Wanneer de vaste gewoonte uitblijft zal deze door de papegaai al snel op gaan eisen.
De vogel herinnert je er bij wijze van spreken aan dat je een vaste gewoonte doorbreekt.
Reageer je dan ook nog op de herinnering en voldoe je alsnog aan de vaste gewoonte dan is al gauw het hek van de dam.
De vogel zal je een volgende keer weer herinneren, reageer je niet dan wordt er wat indringender herinnerd en uiteindelijk wordt er luidkeels geprotesteerd en opgeist.
Kortom, voorkom zoveel mogelijk vaste rites en gewoonten bij de papegaai, daardoor krijg je een flexibel beestje die jouw inconsequente gedrag zonder protest accepteert.

Bijvoorbeeld:
- elke ochtend bij het opstaan mag de vogel uit de kooi
- de vogel mag altijd mee-eten aan tafel
- elke middag om een vaste tijd krijgt de vogel iets lekkers
- elke keer wanneer baasje thuis komt wordt de papegaai als eerste aangehaald
- elke keer als er koffie of thee gedronken wordt krijgt de vogel wat lekkers
- de vogel mag altijd mee als baasje even weggaat

Alle bovenstaande dingen mag... maar doe het wel inconsequent!!!
Zorg ervoor dat je vogel er niet aan went en het niet gaat opeisen!
Probeert de vogel het toch op te eisen, negeer de vogel dan volledig en doe het juist dan NIET!!!

Wanneer je namelijk n keer toegeeft weet de vogel dat er een kleine kans bestaat dat zijn protest toch resultaat oplevert, dus zal de vogel denken... niet geschoten is misgeschoten!!! en protesteert alsnog.
Wees dus uiterst "consequent inconsequent" in de omgang met je papegaai maar wees ook uiterst consequent in de opvoeding van je papegaai.

 

 

     
basiskennis

 

Wil je reageren? Heb je suggesties en/of vragen? Klik dan "hier"!