papegaaienkennis: baby-papegaai 

 

handopfok voor- en nadelen:

 

Eerst even een uitleg wat men onder handopfok verstaat:
De pasgeboren kuikens worden bij handopfok vroegtijdig bij de ouders weggehaald.
Vaak is dat al na 4 weken. De kuikens worden dan verder met pap gevoerd door hun menselijke verzorgers.

Er zijn (beroeps)kwekers die gaan zelfs nog een stap verder...
De bevruchte eieren worden bij de ouders weggehaald en door een broedmachine uitgebroed.
Veel kuikens uit de broedmachine hebben nooit een volwassen papegaai gezien, alleen maar de handen van hun verzorgers en soms hun broertjes en zusjes. 

Waarom dan toch handopfok?
In de meeste gevallen kiest de kweker voor handopfok louter en alleen om commerciële redenen.
Soms is het ingrijpen van de verzorger noodzakelijk omdat de kuikens door de ouders verwaarloosd worden.
Bij het kweken van heel zeldzame soorten kan men het risico niet nemen dat een jong komt te overlijden.

Commercieel belang:
De meeste voordelen van handopfok liggen bij de kweker!!!
- Ouderpapegaaien verstoten vaak de zwakkere kuikens uit het nest.
Bij handopfok blijven deze zwakke kuikens in leven en brengen geld in het laatje.
Nadelen daarvan zijn: kans op degeneratie en deze zwakkere vogels zullen vaker ziek zijn en vermoedelijk sneller sterven.
- Wanneer de kweker de kuikens vroegtijdig weg doet loopt deze geen risico meer van sterfte.
- Wanneer men vroegtijdig de kuikens en/of eieren bij de ouders weghaalt worden de ouders gestimuleerd meerdere legsels te produceren. Dus meer inkomsten voor de kweker.
- kuikens komen heel jong met mensen in contact, worden daardoor sneller tam.

Nadelen:
De nieuwe eigenaar zit met de nadelen!
- Het risico dat het kuiken vroegtijdig komt te overlijden is een stuk groter.
- De kans dat je een minder gezonde vogel krijgt is beduidend groter omdat de natuurlijke selectie weggevallen is.
- Het kuiken mist een heel belangrijk en essentieel deel van de ouderlijke basisopvoeding.
- Uit onderzoeken is gebleken dat "handgevoerde papegaaien" op latere leeftijd beduidend meer gedragsstoornissen vertonen in de vorm van bijten schreeuwen en plukgedrag.
- De handgevoerde papegaai heeft nauwelijks papegaaiengewoonten aangeleerd van de ouders.
- Kweken met handgevoerde papegaaien gaat vaker fout omdat de papegaai niet geleerd heeft om kuikens op te voeden.
- Handvoeding door onervaren personen leidt nogal eens tot complicaties en dat niet zelden met een dodelijke gevolg.

Nog even over de broedmachine:
Het gebruik maken van de broedmachine hoeft niet altijd een kwalijke zaak te zijn.
Het is een ideale manier om het bestand van bedreigde vogels weer wat op te peppen.
Daarbij is de achterliggende gedachte beduidend anders als een commerciële, bovendien worden deze kuikens zo snel en zo goed mogelijk gesocialiseerd en worden ze snel bij soortgenoten geplaatst, zodat deze ook weer voor nageslacht zorgen.

Over jonge papegaaien uit de broedmachine die bestemd zijn hun verdere leven als huisdier door te brengen hoef ik waarschijnlijk niets te vertellen.
Soms probeert men deze papegaaien op latere leeftijd nog te socialiseren door ze een korte tijd bij oudere soortgenoten te plaatsen maar of dat alles wat ze gemist hebben weer goed maakt durf ik te betwijfelen.

Maar handopfok moet toch om een tamme papegaai te krijgen?
Onzin!!!!
Het klopt weliswaar dat een wanneer een kuiken met de hand gevoerd wordt deze gewend is aan mensenhanden en daardoor eenvoudiger en sneller tam wordt.
Maar het natuurbroed kuiken krijg je met een beetje inzet net zo tam... het duurt alleen 2 weken langer. Wat is nu 2 weken op een papegaaienleven?

Mijn conclusie:
De echte papegaaienliefhebber die zich goed geïnformeerd heeft gaat op zoek naar een papegaai die in optimale conditie is en ook optimale vooruitzichten heeft.
- Natuurbroedpapegaaien hebben de beste vooruitzichten.
- Papegaaien die lang bij de ouders hebben gezeten hebben redelijke vooruitzichten.
- Papegaaien die vroegtijdig bij de ouders weggehaald zijn betekent risico.
- Papegaaien uit de broedmachine... nog meer risico.
Zorg dat je minstens een papegaai koopt die geheel zelfstandig eet en hooguit één (pret)papvoeding krijgt! 

Nawoord:
Inmiddels zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de invloed van handopfok op de papegaai op oudere leeftijd.
Er is heel duidelijk uit deze onderzoeken naar voren gekomen dat bij handopfok papegaaien op latere leeftijd beduidend meer problemen zijn.
Problemen als:
- gezondheid
- schreeuwen
- bijten
- plukken
- geen nest kunnen verzorgen


 

 

     
naar baby-papegaai