infopagina:       om terug te keren sluit deze pagina af (klik kruis rechtsboven)

 


 
 

voorbeeld koopovereenkomst:

 

Hieronder een concept koopovereenkomst waarin de meest relevante afspraken zijn opgenomen.
Op internet zijn via bijvoorbeeld het zoekprogramma 'google.nl'  zeker betere en uitgebreidere voorbeelden van een koopovereenkomst te vinden.

Wanneer onverhoopt uit het onderzoek van de dierenarts blijkt dat de geleverde vogel niet gezond is kan men stellen dat de verkoper niet aan de leveringsvoorwaarden heeft voldaan.
In dat geval lijkt het mij vanzelfsprekend dat naast de aankoopsom ook de onderzoekskosten door de verkoper worden terugbetaald.
Voordeel voor de verkoper in dat geval is dat deze gewaarschuwd is en mogelijk nog bijtijds de nodige maatregelen kan treffen om zijn vogelbestand te behoeden voor ernstige gevolgen.
 
Koper zou met de verkoper nog kunnen afspreken dat deze sowieso, ongeacht de uitslag, een kopie van het onderzoek toezend.
Verkoper krijgt dan wellicht een extra 'gratis' bevestiging dat de vogel uit een gezond bestand komt.
 
De termijn van 1 maand is gekozen omdat eventuele uitslagen van laboratoriumonderzoeken soms wel 2 weken op zich laten wachten.


 

 

 

 

Koopovereenkomst:Verkoper:
naam:            ____________________________________________________
adres:            ____________________________________________________
tel.nr.:           ____________________________________________________

Koper:
naam:           ____________________________________________________
adres:           ____________________________________________________
tel.nr.:          ____________________________________________________

Kromsnavel:
soort:          
____________________________________________________
* ring en/of chipnummer:   ________________________________________
* citesnummer:                    ________________________________________
uiterlijke kenmerken van de kromsnavel:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 

Omschrijving overeenkomst en garantie:
Verkoper verkoopt de hiervoor omschreven kromsnavel tegen het bedrag van € ____,__   
zegge: __________________________________________    aan koper.
Verkoper verklaart dat de betreffende en aan koper geleverde kromsnavel volledig gezond is.
Indien koper dat wenst kan deze, op eigen kosten, de vogel op gezondheid bij een dierenarts laten onderzoeken.
Mocht de dierenarts de vogel als 'niet gezond' verklaren mag de koper binnen 1 maand na aankoopdatum, onder overleg van de schriftelijke verklaring van de dierenarts plus de rekening van de dierenarts, de vogel terugbrengen.
Verkoper verplicht zich in dat geval tot terugname van de kromsnavel, tot restitutie van de volledige aankoopsom en tot betaling van de alle onderzoekkosten conform de rekening van de dierenarts.

Verder blijven alle wettelijke garantieverplichtingen geldig.
Op punten waarin deze koopovereenkomst niet voorziet, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te _____________________, datum:_____________
 

handtekening verkoper:   _________________________

handtekening koper:        _________________________


 

* ... indien van toepassing

 

..........................
concept koopovereenkomst koppiekrauw.com

 

 

 

 

nb.
aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.
deze pagina kan afgedrukt worden.