infopagina:       om terug te keren sluit deze pagina af (klik kruis rechtsboven)
 
 

feed management:  

 

Een goed beheer van het aanbieden van voedsel aan de vogel heeft vele voordelen!
Bij een correct uitgevoerd ´feed management´ weet je niet alleen precies wat jouw vogel eet, je bepaalt ook wanneer de vogel iets eet, verder bepaal je hoe de vogel iets eet en bovendien kan je ook het dieet volledig naar wens controleren en aanpassen.

Dit onderdeel gaat specifiek in op de hoeveelheid en de momenten waarop je de vogel het voedsel aanbiedt.

Bij de observatie van de kromsnavel in de vrije natuur ziet men al heel snel dat de vogel niet continue de beschikking heeft over voedsel. Het begint al bij de nachten, meestal eet de vogel ´s nachts totaal niets.
Verder valt er bij die observatie op dat de vogel altijd iets moet doen om aan voedsel te komen.
De vogel moet vliegen, de vogel moet zoeken, de vogel moet klimmen, de vogel moet slopen, de vogel moet pellen, de vogel moet graven, de vogel moet alert zijn voor allerhande gevaren enzovoort enzovoort. Soms moet de vogel zelfs ruziën om aan zijn deel van voedsel te komen.
Bovendien is er door de wisselende seizoenen zo nu en dan ook weleens een schaarste aan een bepaald soort voedsel en/of zelfs voedsel.
Zeker is dat er binnen de natuur niet continue een overvloed aan voedsel voor de vogel te vinden is.
Eigenlijk is het dan ook compleet onnatuurlijk wanneer een vogel die in gevangenschap gehouden wordt niets hoeft te doen om aan eten te komen.

De vogel in gevangenschap kan je op verschillende manieren voedsel aanbieden.
De meest eenvoudige, maar zeker niet aan te bevelen, manier is om een overgroot dagrantsoen vogelvoer in een voederbak in de kooi te plaatsen. De vogel kan dan naar behoefte eten. Vaak wordt daaruit snel en selectief gegeten en de meeste tijd van de dag zit de vogel zich te vervelen. Veel van het voedsel gaat daarbij verloren omdat er wat mee gespeeld wordt, kapot gemalen wordt, vervuild wordt of gewoon uit de voerbak gegooid wordt.

Bij een goed feed management wordt het voer minstens op twee verschillende manieren aangeboden en bovendien gedoseerd in minimaal 2 maar liever meerdere maaltijden per dag. De hoeveelheden voedsel zijn precies genoeg en dienen volledig door de vogel opgegeten te worden.
Een deel van het voer wordt direct aangeboden in de voerbak, het andere deel van het voer dient aangeboden te worden volgens de methode van "foerageren".
Met "foerageren" wordt bedoeld dat de vogel extra werk moet verrichten om bij dit deel van het voedsel te kunnen komen.
Door een afgewogen en correct uitgevoerd beheer van de voedselverstrekking leer je de vogel eigenlijk, net zoals in de natuur, dat deze wat moet doen om aan voedsel te komen. Je leert de vogel dat die echt op zoek moet gaan naar zijn voedsel. Je leert de vogel ook dat er momenten zijn dat er minder, geen of anders smakend voedsel aanwezig is.

begripsverklaring:
- eetmoment: de tijd waarin de vogel vrijwel onafgebroken eet van het tijdens de maaltijd aangeboden voer;
- scharrel of foeragevoer: voer dat verstopt in de kooi of via foeragespeeltjes of uit de hand verstrekt wordt;
- maaltijd: totale hoeveelheid voer dat per keer aan de vogel verstrekt wordt inclusief het foeragevoer.
Een goed samengestelde maaltijd bestaat uit precies die hoeveelheid voer die de vogel tijdens het eetmoment in een keer opeet plus het foeragevoer welke ongeveer anderhalf uur vóór de volgende maaltijdverstrekking schoon op dient te zijn.
Je mag een groter deel, ten koste van het deel dat direct in de voerbak gaat, als foeragevoer aan de vogel aanbieden.


managementplan maken:
Om een werkend plan van voedingsbeheer voor jouw vogel te maken heb je enige relevante informatie nodig.
Door een nauwkeurige observatie en wat eenvoudige verrichtingen kan je al heel snel achterhalen hoe het normale eetgedrag van jouw vogel is. Volgende punten zijn van belang:
1. op welke tijdstippen krijgt de vogel een maaltijd aangeboden;
2. hoeveel maaltijden krijgt de vogel per etmaal;
3. hoeveel voer eet de vogel per eetmoment per maaltijd;
4. hoelang duurt het eetmoment per maaltijd;
5. hoeveel voer eet de vogel per maaltijd (bereken dat voor elke maaltijd apart);
6. wat eet de vogel het liefst;
7. hoe liggen bovengenoemde waarden wanneer er ander voedsel gegeven wordt.

1 + 2: Het tijdstip en het aantal van de diverse maaltijden kan je natuurlijk zelf bepalen.
Zo kan je de vogel 2 keer per dag laten eten maar je kan de vogel ook meerdere maaltijden gunnen.
Belangrijk is wel om de vogel per maaltijd precies zo veel of zo weinig voer te geven dat dit geruime tijd vóór de volgende maaltijd werkelijk volledig opgegeten is!
3 + 4: Deze test dien je voor elke maaltijd apart te doen!
Noteer precies de hoeveelheden voer die vogel per eetmoment eet.
Geef de vogel voldoende nauwkeurig afgewogen voer. Laat de vogel daarvan eten tot deze stopt met eten.
De vogel heeft nu vooreerst voldoende gegeten.
Weeg nu de rest van het voedsel en je weet precies hoeveel de vogel gegeten heeft tijdens dit eetmoment.
Noteer gelijk ook de tijd die de vogel voor dit eetmoment nodig heeft gehad.
Laat het resterende voer liggen tot ongeveer 1 1/2 uur voor de volgende maaltijdverstrekking.
Weeg nu het weggehaalde voedsel nauwkeurig.
Je weet dan precies hoeveel de vogel gedurende het eerste eetmoment gegeten heeft, bovendien weet je ook hoeveel de vogel nog extra gegeten heeft tot 1 1/2 uur voor de volgende maaltijd.
Herhaal deze test een aantal keren waarbij je de hoeveelheden aanpast naar de daadwerkelijke behoefte.
Controleer ook of de vogel niet teveel voer heeft verspeeld of uit de voerbak heeft gegooid.
Na deze test een aantal keren herhaald te hebben, uiteraard met aangepaste hoeveelheden, weet je precies hoeveel de vogel per eetmoment eet en hoeveel de vogel per maaltijd eet.

feed management-plan in de praktijk:
Nu je precies weet hoeveel van het te geven voer de vogel per maaltijd en per eetmoment eet kan je daarmee gaan werken.
Stel je voert de vogel 3 maaltijden per dag bijvoorbeeld om 08:00 uur daarna om 12:00 uur en dan nog om 18:00 uur.
Het totaalpakket aan voeding bestaat uit 100 eenheden waarbij je als ontbijt 50 eenheden, als middageten 20 eenheden en als avondeten 30 eenheden geeft.
Bij het ontbijt (50 eenheden) geef je de vogel 20 eenheden direct in de voerbak, tijdens dit eetmoment wordt de voerbak compleet leeggegeten, de resterende 30 eenheden worden met behulp van foeragespeeltjes aangeboden.
Bij het middageten (20 eenheden) geef je de vogel 10 eenheden direct in de voerbak en de resterende 10 eenheden worden weer gefoerageerd.
Het avondeten 30 eenheden wordt direct via de voerbak aangeboden, per slot van rekening zal de vogel niet lang na het avondeten gaan slapen.
Let wel.... dit voorbeeld is een puur theoretisch voorbeeld en je dient de hoeveelheden voor jouw eigen kromsnavel aan te passen naar de door jou opgemeten waarden. De juiste hoeveelheden en ideale verdeling dien je zelf proefondervindelijk vast te stellen.
Het spreekt voor zich dat in de praktijk binnen dit feed management voldoende vrijheid en ruimte is voor variatie waarbij beslist niet uit het oog verloren mag worden dat de totale hoeveelheden nooit te groot en uiteindelijk ook nooit te klein zijn.

feed management gekoppeld aan een trainingssessie:
Trainen met de vogel biedt veel voordelen. Je bouwt niet alleen een goede relatie met de vogel op, maar door de training socialiseer je de vogel ook en je geeft bovendien het leven van de vogel veel meer inhoud.
Wanneer je met de kromsnavel traint kan je met behulp van feed management de vogel optimaal voorbereiden op een geplande trainingssessie. Heeft de vogel namelijk flink trek zal deze veel beter gemotiveerd zijn om voor een smakelijke beloning gewenste prestaties te leveren.
Stel... in voorgaande managementplan wil je de vogel om 09:00 uur en om 13:00 uur gaan trainen.
Dan zou je het feed management als volgt aan kunnen passen:
Voer de vogel gewoon om 08:00 uur. Geef de vogel echter maar 1/3 deel van de gebruikelijke hoeveelheid in de voerbak.
Het resterende deel plus het foerageerdeel wordt even apart gehouden.
Train om 09:00 uur met de vogel en beloon de vogel met lekkers uit het achtergehouden deel.
Na de training wordt het resterende deel direct aan de vogel gegeven. Natuurlijk deels in de voerbak en de rest als foerageervoer.
De vogel krijgt dus inclusief het beloningsvoer precies evenveel voer als normaal.
Bij het middagmaal ga je precies hetzelfde te werk.
Geef de vogel om 12:00 uur 1/3 deel van het oorspronkelijk geplande deel in de voerbak en houdt wederom het resterende voer even achter. Begin om 13:00 uur met de training, beloon de vogel uit het resterende deel en geef na de training de rest aan de vogel, wederom deels in de voerbak en deels als foeragevoer.
Om 18:00 uur krijgt de vogel weer normaal te eten.
Afhankelijk van je eigen ervaring en afhankelijk van het tijdstip van de training zal je een en ander aan moeten passen.

feed management controleren en bijstellen:
Natuurlijk is het van belang regelmatig te controleren of jouw feed management ook goed functioneert.
Het eenvoudigste gaat dat door de vogel regelmatig even te wegen.
Indien noodzakelijk kan je een en ander aanpassen.
Belangrijk is wel dat te allen tijde al het verstrekte voer volledig opgegeten wordt.

vrijheden binnen het feed management:
Deze uitleg van feed management lijkt op een heel strak plan waar niet van afgeweken mag worden.
Dat is echter niet het geval, er mag zonder meer afgeweken worden van het plan mits je maar altijd in de gaten houdt dat je de vogel verspreid over de dag wel voldoende maar zeker niet teveel te eten geeft.
Je mag met de tijden schuiven, je mag met het soort voer schuiven je mag meer accent leggen op het foerageren je mag meer met de hand voeren enzovoort enzovoort,  maar zorg er steeds voor dat er ook momenten zijn waarbij al het voer op is.

voordelen van een goed feed management:
- de vogel is bij een correct uitgevoerd voedingsbeheer niet meer gewend om op vaste tijdstippen het voer te krijgen, daardoor zal de vogel ook minder snel gaan schreeuwen om zijn voedsel op te eisen.
- tevens kan je de vogel precies op die tijdstippen voer geven wanneer deze het meeste overlast geeft, bijvoorbeeld bij zonsondergang.
- bedorven voedsel wordt bij een goed beheer vrijwel uitgesloten.
- je hebt een goed zicht op wat de vogel tot zich neemt.
- je kan het dieet geheel naar eigen inzicht eenvoudig aanpassen
- bij een juiste dosering zal de vogel veel minder voer verspillen

 

 

 

gerelateerde onderwerpen:

- "voeding-hoe vaak"