infopagina:       om terug te keren sluit deze pagina af (klik kruis rechtsboven)
 
 

spelen met snavel:    

 

De snavel van de papegaai heeft heel wat functies.
Er wordt mee gegeten, dingen worden vastgehouden, de vogel kan er iets mee slopen enzovoort enzovoort.
De snavel wordt ook gebruikt om genegenheid te tonen naar iets of iemand anders.
Het spelen met de snavel kan bij de papegaai bepaalde gevoelens stimuleren en oproepen.
De snavel wordt namelijk ook intensief gebruikt bij het voorspel om seksuele gevoelens op te wekken.

En daar ligt vaak een probleem.
De mens met de tamme papegaai reageert vaak heel snel wanneer de vogel contact zoekt met de snavel.
Daarbij heeft de verzorger vaak helemaal niet in de gaten waarom de  vogel de snavel op dat moment inzet.

In een soort automatisme, zodra de vogel de snavel in de richting van de vingers beweegt, gaat de verzorger met de snavel spelen.
Dit doet de verzorger vaak om meerdere redenen.
Enerzijds, wanneer je met de snavel speelt heb je redelijk controle over de snavel.
Verder reageert de vogel vaak leuk wanneer er met de snavel gespeeld wordt.
Kortom, het spelen met de snavel van de vogel vindt de verzorger leuk en de vogel schijnt er ook tevreden mee te zijn.

Toch loeren er op de achtergrond meerdere minder prettige zaken wanneer je steeds maar weer speelt met de snavel van de vogel.

controle:
Je denkt door met de snavel te spelen dat je controle over de vogel hebt, eigenlijk is het andersom!
Zodra jij iets bij de vogel wil doen en de vogel wil dat niet zal deze dat kenbaar maken.
Het ligt voor de hand dat de vogel dat met de snavel doet.
De vogel hoeft niet gelijk te bijten, alleen al door de snavel naar jouw hand te richten kan de vogel jouw actie mogelijk onderbreken.
En de verzorger, de verzorger die trap er in en gaat prompt met de aangeboden snavel spelen, waarbij zijn oorspronkelijke plan vaak snel vergeten wordt.
Wie heeft er hier controle? De vogel toch!!!!
Let maar eens op hoe vaak je in deze afleidingsmanoeuvre van de vogel trapt.

Voorbeeld:
Ga eens met je hand van voren en van boven naar langzaam beneden richting rug om deze te aaien.
Veel papegaaien richten hun snavel naar boven richting hand omdat de vogel het niet prettig vindt om van boven benaderd te worden. De vogel dwingt je quasi om de snavel aan te raken.

stimuleren tot bijten:
Iedere keer wanneer de vogel succes heeft met deze afleidingsmanoeuvre is dat een stimulans voor de vogel om dit middel vaker in te zetten. Lukt het niet meteen zal de vogel de snavel wat intensiever inzetten om uiteindelijk toch het doel te bereiken, namelijk de verzorger op andere gedachten te brengen.
Ook hier trapt de mens vaak in de tactiek die de vogel gebruikt.
De mens interpreteert de intensere inzet van de snavel als een soort stoeien en gaat daar dan vaak op in.
Spelenderwijs, zonder dat de verzorger er erg in heeft, stimuleert deze hiermee de vogel tot intensievere inzet van de snavel.
Lekker ruw maar net niet bijten, zo ervaart de verzorger het... maar de persoon die niet zo gewend is om met de vogel om te gaan interpreteert de ruwere inzet van de snavel al snel als bijten.
Bovendien een volgende stap bij de vogel zou weleens daadwerkelijk bijten kunnen zijn.

seksuele opwinding:
Door nu steeds in te gaan op de door de vogel aangeboden snavel, vaak zonder dat je bewust bent van de reden waarom de vogel de snavel inzet, kan je op den duur de vogel, wellicht onbewust, seksueel prikkelen.
Per slot van rekening is het spel met de snavel ook een manier om diepe genegenheid te tonen.
De vogel kan daar niets aan doen, deze reageert volkomen instinctmatig op het gespeel met de snavel.
De mens.... die heeft meestal niet in de gaten dat deze de vogel seksueel aan het stimuleren is.
Het is ook niet zo dat de vogel meteen zo reageert, maar op den duur is de kans groot dat de vogel toch door dit gedrag seksueel opgewonden raakt. En dan... dan heb je er een probleem bij welke eigenlijk op voorhand héél eenvoudig voorkomen had kunnen worden.


Spelen met de snavel mag gerust maar doe het niet al te vaak en stop werkelijk meteen wanneer je merkt dat de vogel daardoor opgewonden raakt!

Leer je vogel kennen, leer je vogel lezen, probeer er achter te komen waarom de vogel bepaalde dingen doet.
Kort samengevat... probeer je vogel te begrijpen en probeer alle reacties van de vogel te interpreteren.
Wanneer je namelijk precies weet wat de vogel doet en waarom deze ook zo handelt kan je daar dan ook heel bewust en doelgericht mee omgaan.
 


Veel onderwerpen als snavel, snavelverzorging, baltsgedrag enzovoort worden elders op deze site uitgebreid besproken.
Voor een snelle toegang kan je in het "trefwoordenregister" jouw onderwerp van interesse aanklikken.