infopagina:       om terug te keren sluit deze pagina af (klik kruis rechtsboven)
 
 

oude wereld botst met de nieuwe wereld:    

 

Men onderscheidt binnen de papegaaienwereld globaal 2 soorten papegaaien.
De papegaaien uit de oude wereld (Afrika, Azië en Australië) en de papegaaien uit de nieuwe wereld (Mexico, Centraal en Zuid-Amerika).
Bekende papegaaien (181 soorten) uit de oude wereld zijn: de grijze roodstaart, de valkparkiet en de kaketoe.
Bekende papegaaien (148 soorten) uit de nieuwe wereld zijn: de ara, de amazonepapegaai en de conure.
Deze twee werelden worden door de oceaan gescheiden waardoor beide soorten zich in de loop der eeuwen totaal verschillend hebben geëvolueerd.
De meeste nieuwe wereld papegaaien hebben zich aangepast aan een vochtige en gematigde klimaat met deels regenwouden, terwijl veel oude wereldpapegaaien zich volledig aangepast hebben aan dorre en droge streken.
Daardoor zijn de papegaaien uit de oude wereld zowel fysiek alsook biologisch totaal verschillend aan de papegaaien uit de nieuwe wereld.

Kenmerkend voor veel papegaaien afkomstig uit de oude wereld is dat deze veel verenstof produceren.
Sommige soorten zijn echte stofbollen, wanneer die maar even met hun vleugels wapperen zie je gelijk een enorme stofwolk rond de vogel.
Deels blijft het fijne stof door de lucht zweven, deels dwarrelt het stof omlaag waar het bij een volgende wapperbeurt weer lekker de lucht in geslingerd wordt.
Iedereen weet dat fijnstof niet al te best is voor de longen van mens en dier.
Vaak is de papegaai uit de oude wereld veel beter bestand tegen dit fijnstof.

Het is al veel dierenartsen opgevallen dat Ara's (nieuwe wereld) die in de directe nabijheid van een grijze roodstaart papegaai (oude wereld) leven vaker problemen hebben met de ademhaling.
Ademhalingsproblemen die veroorzaakt worden door het voortdurend inademen van fijnstof welke juist veel door de grijze roodstaart geproduceerd wordt.
Veel nieuwe wereldpapegaaien, met name de blauwgele ara, kunnen gewoon niet tegen zoveel fijnstof.

Het huisvesten van nieuwe wereldpapegaaien samen met stofproducerende oude wereldpapegaaien binnen een en dezelfde ruimte is dan ook zeker niet aan te raden.
Wil je dat toch doen dan is in ieder geval geboden om afdoende maatregelen te treffen tegen fijnstof in de omgevingslucht.

Hier wat tips:
- vaak verschonen van de kooi;
- regelmatig de ruimte goed luchten;
- dagelijks de vogel goed "douchen";
- de kooi meerdere malen per dag natsproeien, zodat het fijnstof op de bodem blijft liggen;
- de ruimte regelmatig stofzuigen met een stofzuiger die voorzien is van een fijnstoffilter;
- het gebruik van een goede "luchtfilters" en
- het gebruik van een "ionisator".

 

 

 

gerelateerde onderwerpen:

- "douchen"