gedrag:

 

natuurlijk gedrag:

 

Gedrag kan binnen de psychologie op diverse manieren uitgesplitst worden.
Hier maken we eerst een grove splitsing in natuurlijk gedrag en aangeleerd gedrag.

Het natuurlijke gedrag van de papegaai kan je het beste bij papegaaien in het wild bestuderen.
Instinctmatig krijgt de papegaai een aantal gedragingen met zich mee, daarnaast leert de vogel ook heel veel van de ouders en de soortgenoten waarmee de vogel optrekt.
Dat alles wil ik hier onder het kopje van "natuurlijk gedrag" laten vallen.

Instinctmatig zal de papegaai het verenkleed verzorgen, een bad nemen, eten, een partner zoeken, de partner verdedigen, een nest bouwen, het nest verdedigen, de eieren verzorgen, de partner verzorgen, de kuikens opvoeden en verzorgen.
Zo zijn er nog veel meer zaken die de papegaai instinctmatig zal doen.

Zo is het ook aangeboren dat de papegaai van nature angst heeft voor jagende dieren.
De mens valt onder die categorie van jagende dieren.
De tamme papegaai die niet bang is voor de mens gaat dus eigenlijk helemaal tegen de natuurlijke instincten van de kromsnavel in. De papegaai behoort bang te zijn van de mens want dat is een jager.

Hier is dus eigenlijk gelijk al het bewijs geleverd dat er wel degelijk een mogelijkheid bestaat om bepaalde natuurlijke gedragingen te beïnvloeden en soms zelfs helemaal af te wennen.
Toch is het een ethische vraag hoever je daarin mag gaan.
Waar die grens ligt moet ieder uiteindelijk voor zichzelf uitmaken.

Zelf ben ik van mening dat je de papegaai, ook binnen gevangenschap, zoveel mogelijk papegaai moet laten zijn maar wel met wat kleine aanpassingen waardoor het voor de papegaaieneigenaar ook nog een leuke hobby wordt.

Tam maken zijn zo van die aanpassingen.

Beheers je de Engelse taal en weet je om te gaan met de computer dan zal je ongetwijfeld een aantal ervaringsberichten en  studies over bepaalde papegaaiensoorten in het wild op internet kunnen vinden.

Het is zeker verstandig om papegaaien die met de hand opgevoed worden minimaal de eerste maanden van hun leven regelmatig met soortgenoten te confronteren.
Ofschoon ze instinctmatig een hoop dingen goed doen is het toch enorm nuttig dat de papegaai een aantal basisvaardigheden en basistechnieken kan leren van hun oudere ervaren soortgenoten. 

Ervaringsberichten en onderzoeken, met name een uitgebreid onderzoek bij een grote groep grijze roodstaartpapegaaien, tonen een eenduidig tendens.
Papegaaien die vroegtijdig bij de ouders weggehaald zijn, met de hand gevoerd zijn, die verder een solitair leven leiden als huiskamerpapegaai blijken in de praktijk op latere leeftijd beduidend vaker probleemgedrag te ontwikkelen.
Dat in tegenstelling tot papegaaien die door hun ouders opgevoed waren totdat zij zelfstandig konden eten.

 
 

     
gedrag