gedrag - gedragsproblemen:  schreeuwen

 

de contactschreeuw


 


contactschreeuw:
De contactschreeuw is een heel natuurlijk en normaal communicatiemiddel van de papegaai.
Zodra de partner van de vogel uit het zicht is laat de papegaai regelmatig een contactschreeuw horen waarmee deze contact houdt met de partner.
De partner beantwoordt die schreeuw en alles is dan in orde.
Vaak klinkt voor de mens deze contactschreeuw niet bepaald aangenaam in de oren, zeker niet wanneer de vogel het vaak toepast.

De papegaai in de huiskamer heeft nog steeds die natuurlijke instincten dus zal de vogel ook de contactschreeuw in gevangenschap toepassen.
Bij gebrek aan een partner zal de contactschreeuw vaak gericht worden naar de verzorger of mogelijk zelfs naar meerdere mensen.

In veel gevallen zou het dus wenselijk zijn wanneer deze contactschreeuw wat aangenamer in de oren zou klinken.
Misschien zou ook het aantal keren dat dat geluid ten gehore gebracht wordt wat gereduceerd kunnen worden.

 

omvormen contactschreeuw:
Met de nodige inzet zou je de contactschreeuw om kunnen vormen in een wat aangenamer geluid.
Bovendien zou je het aantal contactroepen van de vogel met heel consequent gedrag wellicht ook wat kunnen reduceren.
Er zijn meerdere methodes om de irriterende contactschreeuw aan te pakken, hieronder enkele suggesties:
 
Methode 1:
Leer je papegaai een aangenaam fluitje of een prettig woordje te zeggen of gebruik een toon of woordje welke de vogel reeds kent.
Iedere keer wanneer de vogel het geluid laat horen geef je de vogel een beloning.
Leer vervolgens de papegaai het betreffende geluidje op commando te geven.
De meest eenvoudige manier is om zelf dat geluidje te herhalen en herhaalt de vogel het dan weer wordt er uitbundig beloond.
Zodra de papegaai op jouw vraag met het gewenste geluidje reageert kan je eventueel het commandowoordje nog veranderen.
Beloon nu de vogel uitsluitend wanneer deze op jouw commando reageert met gewenste geluidje.
Nu gaan we het nog gecompliceerder maken.
Je leert de vogel nu ook dat jij reageert zodra de vogel betreffend geluidje laat horen.
Ook in dat geval geef je de vogel een beloning.
Echter leer de vogel ook gelijktijdig aan dat je hooguit één of twee keer soms misschien drie keer reageert en dat je daarna absoluut niet meer reageert.
Blijft de vogel om een reactie bedelen door het toontje aldoor te herhalen negeer dat dan volkomen!
Accepteert de vogel dat je na twee keer reageren niet meer reageert en blijft de vogel verder rustig... dan beloon je de vogel daar weer voor.
Wanneer je papegaai dit alles onder de knie heeft wordt het tijd om de contactschreeuw te vervangen met dit nieuwe contactgeluid.
Iedere keer wanneer de vogel de irriterende contactschreeuw gebruikt antwoord je met nieuw aangeleerde commando.
Het is voor de hand liggend dat de vogel betreffend commando beantwoordt met het aangeleerde geluidje. Beloon de vogel dan ook uitbundig!
Reageer voortaan consequent op de contactschreeuw met het commando en blijf belonen, zodat de vogel deze reactie ook steeds verwacht.
Nu wordt het tijd voor de definitieve omvorming van de contactschreeuw!
Zodra de vogel weer de contactschreeuw laat horen verwacht deze van jou het commando als reactie.
Echter jij geeft geen reactie, je reageert totaal niet!
De vogel zal de contactschreeuw herhalen maar je reageert weer niet.
Als het goed is weet de vogel ook dat jij met het commando reageert wanneer de vogel zelf het gewenste geluid laat horen.
Dus de vogel laat het geluid zonder commando horen... het wil per slot van rekening de beloning!
Zodra de vogel het gewenste geluid laat horen wordt er uitbundig beloond!
In het vervolg reageer je alleen nog maar wanneer de vogel als contactgeluid het gewenste geluid laat horen en je blijft de vogel belonen.
Op de oude contactschreeuw wordt dus absoluut niet meer gereageerd, alleen nog maar op het nieuwe contactgeluidje.
Van lieverlee zal je papegaai het nieuwe contactgeluidje gaan gebruiken en de oude contactschreeuw waar totaal niet op gereageerd wordt zal de vogel steeds minder ten gehore brengen.
Na verloop van tijd wordt ook het belonen afgebouwd tot een enkele incidentele beloning.
Zorg er wel voor dat de vogel één tot twee reacties van jou voldoende vindt.
Heel veel succes gewenst!

 

Methode 2:
Deze methode lijkt veel op de voorgaande methode maar is toch iets anders.
Kies een fluittoontje of een geluidje dat de vogel reeds kent en zelf ook kan produceren.
Reageer zodra de vogel de contactschreeuw laat horen uitsluitend met gekozen contactgeluidje.
Wen de vogel aan deze manier van reageren.
Op een gegeven moment wanneer de vogel volledig gewend is aan jouw manier van antwoorden reageer dan ineens niet meer op de contactschreeuw van de vogel, negeer de schreeuw volledig.
Nu is het heel goed mogelijk dat de vogel na een aantal keren de contactschreeuw herhaald te hebben zonder daarop gewenste reactie gekregen te hebben dat deze zelf de gewenste reactie laat horen.
Reageer dan direct weer wel!!! en beloon de vogel natuurlijk uitbundig.
Herhaal deze negeeroefening steeds vaker tot de vogel door heeft dat je wel reageert op de gewenste contactroep.
Blijf deze ook steeds belonen.
Blijf in het vervolg de contactschreeuw negeren en reageer uitsluitend nog maar op de nieuwe contactroep.
Op den duur kan ook het belonen afgebouwd worden.

 

Methode 3:
Partiële versterking.
Hierbij stimuleer je een deel van het schreeuwgedrag ven de vogel en wel dat deel dat je als aangenaam ervaart.
De vogel blijft maar schreeuwen met de bedoeling dat je de vogel aandacht geeft.
Tussen het schreeuwen door laat de vogel ook weleens een geluidje horen dat minder onaangenaam of misschien zelfs wel als aangenaam overkomt.
Steeds wanneer de vogel juist dat geluidje laat horen reageer je pas en geef je de vogel een beloning.
Op den duur zal de vogel veel eerder dat aangename geluidje laten horen en veel minder gaan schreeuwen.

 

Methode 4:
Vaak valt er een korte stilte tussen het schreeuwgedrag van je vogel.
Beloon deze stilteperiode.
Blijf de stilteperiodes van de vogel belonen maar werk er wel naar toe dat de stilteperiodes steeds langer moeten duren alvorens de vogel beloond wordt.
 

 

nb.:
Alleen wanneer de papegaai het nieuwe contactgeluid goed aangeleerd heeft maar de vogel toch nog zo nu en dan de oude contactschreeuw laat horen en ook alleen wanneer dit geluid je echt irriteert kan je eventueel overwegen gebruik te maken van de "time out kooi".
Let wel... laat de papegaai ook een beetje papegaai zijn!

 

 

      
schreeuwen algemeen