gedrag - gedragsproblemen

 

puberaal gedrag:

 

Net als bij mensen heb je ook bij de papegaai een overgangsfase van kind zijn tot volwassenheid.
We noemen deze overgangsfase de puberteit.
Gedurende deze periode wordt de complete hormonenhuishouding van de vogel op zijn kop gezet waarbij vaak een verandering in het gedrag van de papegaai duidelijk waarneembaar is.
De vogel ontdekt nog meer zijn eigen wil, wordt vaak onhandelbaarder en zal mogelijk wat meer gaan bijten.
Kortom de vogel is gewoon bezig volwassen te worden en is op zoek naar zijn plaats.

Wanneer deze pubertijd van de papegaai intreedt is nooit precies te vertellen.
Het is ook moeilijk vooraf aan te geven hoe lang deze fase bij de vogel zal gaan duren.
Natuurlijk heeft de soort papegaai ook een duidelijke invloed op tijdstip en tijdsduur van de de pubertijd.
De ene papegaai is nu eenmaal sneller geslachtsrijp als de andere.
Vaak heeft dat ook te maken met het formaat van de vogel.
Zo is de agapornis al met pakweg 8 maanden geslachtsrijp en met ongeveer 1 jaar volwassen terwijl de kaketoe met 3 tot 4 jaar pas geslachtsrijp wordt en met pakweg 6 jaar volwassen is.

Wel is het zo dat de verandering van de hormonenhuishouding bij beide vogels wel degelijk gedragsinvloeden en gedragsveranderingen teweeg brengt.
De pubertijd is een levensfase waarbij de papegaai die in de huiskamer gehouden wordt vaak best wel een stuk lastiger is in de omgang.

Om deze periode goed door te komen is het aanbevelenswaardig om alle handelingen die je normalerwijze toepast om een papegaai tam te maken weer regelmatig herhaalt.
Daarbij zal een extreem consequente aanpak met deze technieken zeker zijn vruchten afwerpen omdat deze extreme aanpak de papegaai veel duidelijkheid verschaft.

De opvoeding waarbij goed gedrag door middel van beloningen gestimuleerd wordt heeft zich in de praktijk duidelijk bewezen!
Straffen van ongewenst gedrag van de vogel is absoluut af te raden!!!!
Uitsluitend het negeren van de vogel of het negeren van het gedrag van de vogel heeft zich in de praktijk positief bewezen.
In extreme gevallen zou je nog naar het hulpmiddel van de time-out-kooi kunnen grijpen hetgeen een extreme vorm van negeren is.
 
 

 

 

     
gedrag