gedrag - gedragsproblemen: bedelen 

 

Bedelende papegaai:

 

Je papegaai is beslist geen dom beestje en probeert van alles uit.
Hij probeert iedereen in zijn omgeving te manipuleren en daarbij zal hij ongetwijfeld ook gaan bedelen.

Dat bedelen kan zich in allerlei vormen uitten, soms heel leuke en ludieke vormen zoals het maken van kapriolen of kopjes geven en soms ook heel vervelende vormen zoals schreeuwen of zelfs bijten.

Soms is de manier, hoe je papegaai iets vraagt, heel ludiek en leuk en wil je dat gedrag er deels inhouden, maar het kan ook zijn dat het gedrag heel vervelend is wat je gelijk uit wil bannen.

Heel belangrijk is het om goed te onderkennen dat wanneer je papegaai bepaald (herhaald) gedrag vertoont de papegaai dat uitsluitend doet om een doel te bereiken.

Is het gedrag onplezierig... dan zit er maar één ding op... namelijk dit gedrag volkomen te negeren en er absoluut niet aan toe geven.
Werkt dat niet voldoende dan gaat men de papegaai "corrigeren" door de papegaai zelf direct na dat gedrag gedurende een bepaalde tijd (laten we zeggen 15 minuten) volkomen te negeren. Werkt ook dat niet dan kan men de methode met de "strafkooi" overwegen. (zie bijten of schreeuwen)

dus:
1) gedrag negeren
2) papegaai negeren
3) strafkooi (alleen gebruiken in extreme gevallen)

Het is ook mogelijk dat je papegaai een heel leuke manier van bedelen vertoont wat je eigenlijk helemaal niet vervelend vindt.
Bijvoorbeeld je papegaai doet zijn koppie naar beneden om geaaid te worden, aai je niet direct dan stoot hij een aantal keren tegen je hand om kenbaar te maken dat hij geaaid wil worden.
Op zich is dat best wel een grappig gedrag...
Je mag daar ook best zo nu en dan op ingaan maar het is ook zeker belangrijk je papegaai te leren dat er ook een "Nee" bestaat en dat hij dat "Nee" moet accepteren.
Na de "Nee" haal je bijvoorbeeld je hand weg zodat de papegaai er niet meer tegen kan stoten.

Je kan de papegaai dus het commando een "NEE" of "nee nu even niet" best wel goed leren.
Geef het commando maar één keer en negeer daarna ook heel consequent het bedelgedrag.
Op den duur heeft de papegaai door dat een "Nee" ook werkelijk een "Nee" is.

Wees wel consequent, als je eenmaal duidelijk gemaakt heb dat je op dat moment niet in wil gaan op zijn gedrag... doe dat dan ook niet!!!! 
Onder geen enkele voorwaarde!!!

Ga je namelijk na een "nee" of "nu niet" toch in op het bedelgedrag dan leer je je papegaai zeuren! Je leert je papegaai dat hij een "nu niet" of een "nee" niet hoeft te accepteren want mogelijk krijgt hij toch zijn zin als hij langer bedelt.

Oppassen dus en héél consequent zijn.

Weet je dat we heel vaak zelf de schuld hebben dat je papegaai bedelt. Dat bedelgedrag leren wij de papegaai vaak onbewust aan.
Bijvoorbeeld je loopt langs de kooi, de papegaai maakt wat geluid, en je geeft gelijk aandacht.
Een volgende keer loop je langs de kooi en de papegaai blijft stil en je geeft geen aandacht.
De keer daarop loop je weer langs de kooi, de papegaai maakt weer geluid en je geeft hem weer aandacht.
Op die manier leer je de papegaai heel snel... maak geluid en je krijgt aandacht.

 
 

     
bedelen