gedrag - gedragsproblemen:  andere problemen 

 

Eieren:

 

Pop legt ei:
Het is heel natuurlijk dat de pop (vrouwtjespapegaai) een of meerdere eieren legt.
Het gelegde ei kan zich alleen tot een kuiken ontwikkelen wanneer het door een man (haan) bevrucht is.
Maar eieren worden ook gelegd door solitair gehouden popjes, alleen zijn die niet bevrucht.

Broeden:
Normaal gaat de pop op het ei broeden, de pop houdt het ei met haar lichaam op de juiste temperatuur waarbij het embryo in het ei zich gaat ontwikkelen.
Regelmatig zal de pop het ei draaien waardoor het embryo aan alle zijden enigszins gelijkmatig verwarmd wordt en ook een eenzijdige druk voorkomen wordt.
Afhankelijk van de soort papegaap zal er 2 tot 5 weken op het legsel gebroed moeten worden om het ei uit te laten komen.

Agressie:

Het is heel natuurlijk dat ouders hun kinderen beschermen en verdedigen tegen indringeres en eventuele gevaren.
Vogels doen dat ook! Dus schrik er niet van dat je papegaai gedurende het broeden ineens een stuk agressiever is.
Accepteer dat, zodra de vogel niet meer broedt zal alles weer normaliseren.

Onbevrucht ei:
Is het ei niet in orde of is het ei onbevrucht dan is het goed mogelijk dat de pop al na een paar dagen niet meer omkijkt naar het ei.
Soms blijft de pop gewoon gedurende de hele periode op het onbevruchte ei broeden maar na de normale broedperiode zal de vogel haar interesse in het ei verliezen.
Wil je géén nest en de eieren zijn mogelijk bevrucht kan je na ongeveer een week broeden de eieren even stevig schudden.
Je kan de eieren natuurlijk ook vervangen door nepeieren.

Eieren weghalen:
Laat de natuur haar gang gaan. Zolang de pop voor de eieren zorgt kan je de eieren beter laten liggen.
Pas wanneer de vogel geen interesse meer toont voor het legsel mag je het weghalen.
Haal je het legsel eerder weg zal dat alleen de vogel stimeleren weer een nieuw legsel te produceren.

Voeding:

De pop die eieren legt onttrekt ontzettend veel voedingsstoffen en kalk uit haar lichaam.
Zorg dus dat de vogel gedurende deze periode gezond en kalkrijk voedsel tot zich neemt.
Ook een dagelijks portie zonlicht voor de vogel draagt bij aan een goede gezondheid en laat de vogel versneld het kalk in haar lichaam opnemen.

Help... pop blijft eieren leggen:
Om ervoor te zorgen dat ze niet achter elkaar eieren blijft leggen zou je volgende kunnen doen:
1) vervang het gelegde ei door een nep-ei.
2) laat de eieren zolang liggen totdat de pop er niet meer naar omkijkt.
3) geef je papegaai géén eivoer
4) geef je papegaai mager eten en vooral niet teveel
5) maak de nachten langer, door bijvoorbeeld een doek over de kooi te hangen. .... 12 uur nachtrust.

 

 

     
andere problemen