trainen - clickertraining: basisvaardigheden

stappenplan:

Als de papegaai reeds een bepaald gedrag vertoont dat je hem op commando wil laten uitvoeren is dat vrij eenvoudig te realiseren. Ga rustig in een luie stoel naast de papegaai zitten lees een boek (of iets dergelijks) en zodra de papegaai dat specifieke gedrag vertoont.... click - beloning. De papegaai zal dat gedrag vaker gaan doen omdat hij natuurlijk graag weer zo'n beloning in ontvangst wil nemen. Zodra hij het almaar achter elkaar blijft doen kan je er een commando aan koppelen. De papegaai zal dit gedrag in het vervolg steeds op dat commando doen. Voorwaarde is wel dat men het regelmatig blijft oefenen. 

Maar.... wat nu.... als men de papegaai een vaardigheid wil aanleren die hij nog nooit heeft getoond?

Dan heeft men een stappenplan nodig.... ga als volgt te werk:
Het einddoel (de gewenste vaardigheid) dient men op te delen in vele kleine stapjes.
Maak stapjes waarvan je verwacht dat de papegaai deze met gemak zal uitvoeren.

Hier een eenvoudig voorbeeld:

We willen dat de papegaai een ring over een recht opstaand paaltje legt.

-zorg dat de papegaai naar de ring kijkt.... click - beloning
-zorg dat de papegaai in de richting van de ring loopt.... click - beloning
-zorg dat de papegaai de ring aanraakt..... click - beloning
-zorg dat de papegaai de ring tussen zijn snavel neemt.... click - beloning
-zorg dat de papegaai de ring optilt.... click - beloning
-zorg dat de papegaai de ring langer in de hoogt houdt.... click - beloning
-zorg dat de papegaai nog langer de ring vasthoudt.... click - beloning
-zorg dat de papegaai met de ring in zijn snavel één of een paar pasjes doet .... click - beloning
-zorg dat de papegaai met de ring richting paaltje loopt.... click - beloning
-zorg dat de papegaai het paaltje aanraakt met de ring.... click - beloning
-zodra de papegaai de ring om het paaltje legt krijgt hij een.... click - beloning

Nu heb je de papegaai een vaardigheid aangeleerd die hij voorheen nog nooit gedaan heeft.

Je zou ook een iets andere volgorde kunnen geven waarbij je eerst het paaltje naar de papegaai toe brengt en deze daarna steeds verder van de papegaai wegzet zodat de papegaai dan een paar pasjes met de ring moet doen.

Deze vaardigheid kan men nog verder uitbreiden door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de papegaai dit op een specifiek commando gaat doen.
Men zou ook het verticale paaltje hoger kunnen maken. Men zou met verschillende kleuren ringen kunnen gaan werken.
 

Om de papegaai gemotiveerd te houden is het erg belangrijk dat de stappen die hij moet nemen niet te groot zijn. Het moet haalbaar zijn en hij moet regelmatig zijn beloning kunnen verdienen.
Blijkt bijvoorbeeld een stap te groot dan dien je het stappenplan aan te passen.
Wees dus altijd bereid je stappenplan te corrigeren.
Zorg ook dat je niet te lang achter elkaar met de papegaai aan het trainen bent. Liever een aantal keren 5 minuten als 30 minuten achter elkaar.
Wordt nooit ongeduldig en dwing de papegaai nooit iets te doen wat hij niet vrijwillig doet!


* Het koppelen van verschillende opdrachten:

Het koppelen van verschillende (deel)-opdrachten is de basis voor het uitvoeren van gecompliceerde opdrachten.
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, zo zijn er ook meerder mogelijkheden om verschillende opdrachten aan elkaar te koppelen. Hieronder een voorbeeld van twee vormen van koppelen.

Een voorbeeld van "voorwaarts koppelen":
        1) pak de bal
        2) loop met de bal naar het potje
        3) laat de bal in het potje vallen
Menselijk logisch zou zijn door eerst:
        - opdracht 1 uit te voeren...                                          click - belonen
        - daarna opdracht 1 met opdracht 2 te koppelen...      click - belonen en
        - uiteindelijk opdracht 1 + 2 + 3 uit te voeren...         click - belonen
Voor de papegaai kan deze vorm van koppelen toch wel enige verwarring geven.
Dat wil niet zeggen dat het niet functioneert maar toch....
Eerst krijgt hij een beloning voor het oppakken van de bal, later niet meer.
Dan krijgt hij voor het oppakken + lopen naar het einddoel een beloning, later niet meer.
Wellicht dat de papegaai dat niet snapt.   Het kan ook anders.....

Het tegenovergestelde van voorwaarts koppelen is het "achterwaarts koppelen":
        - opdracht 3 uitvoeren                                               click - belonen
        - opdracht 2 + 3 uitvoeren                                        click - belonen
        - opdracht 1 + 2 + 3 uitvoeren                                 click - belonen
Het grote voordeel van deze manier van koppelen is dat de papegaai steeds voor het gelijke eindresultaat beloond wordt...... eigenlijk véél logischer....toch.

 


basisvaardigheden

 

(© 2006)