infopagina:       om terug te keren sluit deze pagina af (klik kruis rechtsboven)
 
 

bloedpen of bloedveer: 


 


Hoe groeit een veer?
Een nieuwe veer in ontwikkeling krijgt via een bloedader in de follikel (een soort haarzakje) bloed toegevoerd.
Het bloed stroomt in de schacht en voorziet de veer van de noodzakelijke voedingsstoffen.
Nieuwe veren groeien erg snel en zijn meestal binnen een paar weken volgroeid.
Zodra de veer volledig volgroeid is stopt de ader in de follikel met het leveren van bloed.

De bloedveer:
Vaak spreekt men al van een bloedveer wanneer het bloed in de schacht van een in de groei zijnde veer ziet zitten.
Soms is de bloedtoevoer zo groot dat je, vooral in de dikkere schachten, heel duidelijk het bloed ziet zitten.
Een heel normale zaak dus, zo´n bloedveer. Alle vogels hebben wel bloedveren.
Het bloed zit ook in de kleine veertjes alleen zie je dat nauwelijks.
Doordat je het bloed in de schacht van de veer vaak duidelijk ziet zitten is het echt niet moeilijk een bloedveer te herkennen.

De bloedveer door beschadigingen:
Jonge veren in de groei zijn uiterst kwetsbaar en kunnen makkelijk een kleine beschadiging oplopen.
Zo´n lichte beschadiging kan de bloedtoevoer enigszins verstoren waardoor soms het bloed in de schacht nog duidelijker zichtbaar wordt. Meestal levert dat helemaal geen problemen op en herstelt zich alles prima en de veer ontwikkelt zich normaal.
Soms is de beschadiging zo groot dat een correcte groei van de veer negatief beïnvloed wordt.
In de meeste gevallen corrigeert de vogel dat zelf, instinctmatig zal de vogel de misvormde veer uittrekken.
Eventueel kan je de vogel behulpzaam zijn door zelf die foute veer te trekken. (zie "eerste hulp")
Zodra de veerfollikel leeg is start deze gelijk weer met het aanmaken van een nieuwe veer.

Er is ook nog een ander soort bloedveer.
Deze veer is meestal van het begin al beschadigd en ontwikkelt zich wat vreemd.
De schacht voelt zacht aan, is beduidend dikker en zit vol bloed.
Meestal heeft een dergelijke veer ook een relatief lange beschermhuls en de veervlaggen ontplooien zich niet of uitsluitend aan het topje van de pen.
Het is bij iedere vogel mogelijk dat er wel eens een dergelijke bloedveer of bloedpen groeit.
Soms spreekt men in dergelijke situaties ook wel over een buispen.
Oorzaken daarvan kunnen velerlei zijn, bijvoorbeeld door slechte voeding, door een net overwonnen ziekte, door een beschadigde veerfollikel, door een virus enzovoort enzovoort.
Deze veer kan je het beste maar laten zitten zolang de vogel er geen last van heeft.
Heeft de vogel er last van dan verwijdert de vogel deze vaak zelf, eventueel kan je daarbij behulpzaam zijn.
Wanneer je vogel regelmatig dergelijke misvormde dikke bloedveren heeft is het zeker verstandig eens een kundig vogelarts te raadplegen. Vaak is er niets aan de hand maar voor de zekerheid is een nader onderzoek zeker wel op zijn plaats.

Waar vind je de bloedveren:
Bloedveren kan je over het hele lichaam van de vogel tegenkomen maar de grootste kans om duidelijk zichbare bloedveren is het grootst in de vleugels en de staart.

De gebroken bloedveer:
Wanneer een veer tijdens de groei breekt is, in tegenstelling tot volgroeide veren, het mogelijk dat er bloed uit de veerschacht vloeit. Natuurlijk knip je het bungelende deel van de veer even weg. Het beste kan je dan ook gelijk maar de veerstomp op een vakkundige manier verwijderen. Wanneer de vogel van de veerstomp geen last heeft kan je deze ook laten zitten. Het bloeden houdt door de relatief hoge stollingsfactor van het bloed over het algemeen vrij vlot op. Zie "eerste hulp" voor het stelpen van het bloed en voor het verwijderen van een veerstomp.
Let wel, een gebroken schachtpen van een bloedveer die nog in de follikel steekt is vaak erg kwetsbaar en kan heel snel weer gaan bloeden.
Op zijn laatst valt de gebroken schachtpen tijdens de eerstvolgende grote rui uit.
Zolang er nog een stuk veer in de follikel zit zal zich daar geen nieuwe veer gaan ontwikkelen.
Zodra de follikel leeg is wordt deze gestimuleerd tot het aanmaken van een nieuwe veer.

Bloedpen of bloedveer:
Vaak worden de termen bloedpen en bloedveer door elkaar gebruikt en bedoelt men met beide termen precies hetzelfde.
Ik neig er toch naar om een klein onderscheid te maken.
De bloedpen is een veerschacht waarin men duidelijk bloed ziet zitten, echter de schacht is helemaal kaal, zonder veervlaggen.
De bloedveer heeft ook een schacht waarin men het bloed ziet zitten maar aan de schacht zijn al duidelijk de veerhaartjes zichtbaar. 

Veel gebroken veren:
Wanneer de vogel door bijvoorbeeld een stresssituatie erg veel bloedpennen heeft gebroken bestaat er een kleine kans dat de vogel aan die verwondingen doodbloedt.
In een dergelijke situatie kan je het beste zo snel mogelijk naar een dierenarts of een vakman gaan die hier adequaat op kan reageren. Meestal worden de bloedveren dan onder verdoving vakkundig verwijderd en worden de bloedende wondjes met een bloedstelpend middel behandeld.
De praktijk heeft bewezen dat de vogel uiteindelijk minder bloed verliest wanneer de veer correct en volledig uit de follikel verwijderd is.

De gezonde volwassen veer:
Wanneer de veer volgroeid is stopt de bloedtoevoer naar de veer. Het adertje in de follikel sluit zich. Het resterende bloed in de veerschacht lost netjes op en de schacht is leeg en blijft verder hol.
De veer is dan in principe ´dood materiaal´.
Zou deze breken dan komt er geen bloed vrij.
Natuurlijk, wanneer een volgroeide veer met grof geweld uit de follikel getrokken wordt bestaat er een redelijke kans dat de follikel, op de plaats waar de veer aangehecht zat, beschadigd wordt. Uit die beschadigingen kan wat bloed vloeien.

Kortwieken en bloedveren:
Bij het kortwieken moet je altijd oppassen dat je niet in een bloedveer knipt.
Het is raadzaam voorafgaand aan het wieken even de veerschachten van de te knippen veren te controleren.
Je kan beter niet in bloedveren knippen, laat die specifieke veer gewoon even met rust, vaak kan je over een weekje dezelfde veer zonder problemen wel knippen.